Siirry suoraan sisältöön

Syöpänäytteiden keräys osaksi sairaalan normaalia toimintaa

”Hyvän ketju” on Suomen biopankkien yhteiskampanja, jonka tavoitteena on vakiinnuttaa syöpänäytteiden keräys osaksi sairaala-arkea. Biopankkien tehtävänä on koota ja säilyttää kudos- ja verinäytteitä sekä muita terveystietoja lääketieteellistä tukimusta varten.

LOKI 2/2018
Julkaistu LOKI-lehden numerossa 2/2018

Biopankit varastoivat biopankkisuostumuksen antaneiden henkilöiden näytteitä ja näytteisiin liittyviä tietoja sekä luovuttavat niitä korkealaatuisille tutkimus- ja tuotekehityshankkeille. Tavoitteena on muun muassa selvittää sairauksien syitä ja edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä.

Kerätyt aineistot toimivat pohjana hyvin monenlaiselle terveys- ja lääketieteelliselle tutkimukselle. Biopankkitutkimuksen avulla kehitetään diagnostiikkaa, lääkkeitä ja uusia hoitomuotoja.

– Mittavaa näytekokoelmaa voidaan käyttää esimerkiksi syöpätutkimukseen ja siten edistää muun muassa eturauhassyövän hoitoa. Auria Biopankin näytteistä merkittävä osa on syöpänäytteitä, tutkimushoitaja Heidi Aaltonen Auria Biopankista kertoo.

Tyksin ja Turun yliopiston yhteydessä toimiva Auria on Suomen ensimmäinen sairaalabiopankki. Aurialla on toimipisteet lisäksi Vaasan ja Satakunnan keskussairaaloissa. Sen ovat perustaneet Turun yliopisto sekä Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Vaasan sairaanhoitopiirit. Sittemmin Suomessa on aloittanut toimintansa yhdeksän muuta biopankkia.

– Biopankit eivät itsessään ole hoitavia tahoja mutta mahdollistavat terveysdatan varastoimisen ja hyödyntämisen osana sairaalaorganisaatiota.

Syöpänäytekeräys osaksi arkea

Suomen biopankit ovat yhdistäneet voimansa kansallisessa kampanjassa, jonka tavoitteena on kehittää syövän hoitoa keräämällä entistä laajempi, koko maan kattava syöpänäytenäytearkisto tutkijoiden käyttöön. ”Hyvän ketju” -kampanjaa rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö.

– Mahdollistamme potilaiden tasa-arvon terveydenhuollossa, kun tutkimuskäyttöön on saatavilla mahdollisimman monipuolinen näytekirjo. Sairauksia voidaan siten hoitaa entistä täsmällisemmin ja tehokkaammin, Aaltonen sanoo.

Syöpänäytekeräyskampanjan myötä näytevalikoima laajenee entisestään, kun kaikilta uusilta suostumuksen antaneilta syöpäpotilailta pyritään keräämään tuorekudosnäytteen lisäksi niin sanottu nestebiopsia eli käytännössä ylimääräinen verinäyte.

– Päämääränä on, että tutkimuksen tarvitsemat näytteet löytyisivät valmiina biopankkirekisteristä. Nestebiopsioissa on tärkeää, että tutkittava näyte on mahdollisimman edustava eli sisältää tarpeeksi syöpäsoluja.

 

Biopankkeihin kootaan ihmisperäisiä näytteitä monenlaisia tutkimustarpeita varten. Biopankkien näytekokoelmia hyödynnetään esimerkiksi syöpätutkimuksessa.

Terveemmän tulevaisuuden puolesta

Näytteet saadaan potilailta normaalin diagnostiikan yhteydessä yhteistyössä heitä hoitavan sairaalan kanssa. Näytteen antamisesta ei aiheudu ylimääräisiä toimenpiteitä, käyntejä eikä kustannuksia.

Biologisia näytteitä, esimerkiksi pala kudosta tai koeputkellinen verta, voidaan kerätä biopankkiin kuitenkin vain potilaan suostumuksella. Suostumus tarvitsee antaa ainoastaan kerran, ja sen voi perua milloin tahansa halutessaan.

– Näytteen antaminen on vapaaehtoista. Biopankkisuostumuksen antamisesta on oikeus kieltäytyä, eikä kieltäytyminen vaikuta itse hoitoon.

Aaltonen muistuttaa, että suostumuksen antaminen voi kuitenkin olla ratkaisevan tärkeää yksilöllisten hoitojen kehittämisessä. Jotta syöpää voidaan paremmin ehkäistä ja hoitaa tulevaisuudessa, näytteitä tulee kerätä tänään.

– Biopankkitoiminnan tavoitteena on kansalaisten terveyden edistäminen. Siinä voi jokainen olla mukana allekirjoittamalla suostumuksen. Näytteitä ei kerätä ainoastaan nykyisiin vaan myös tuleviin tutkimustarpeisiin, Aaltonen kannustaa.

Biopankkisuostumuksen voi antaa kätevästi osoitteessa www.suostumus.fi tai täyttämällä lomakkeen hoitokäynnin yhteydessä. Myös alaikäinen voi antaa suostumuksen yhdessä huoltajansa kanssa.

Auria Biopankki käsittelee näytteenantajan tietoja luottamuksellisesti. Biopankkien toiminta on biopankkilain säätelemää ja viranomaisen valvomaa. Näytteenantajalla on oikeus saada tietää, mistä häntä koskevia tietoja on saatu ja mihin näytteitä on luovutettu.

Lue lisää ”Hyvän ketju” -syöpäkeräyskampanjasta osoitteessa finbb.fi/hyvänketju. Lisätietoa Auria Biopankin toiminnasta saat verkkosivuilta www.auria.fi.

 

– Biopankkitoiminnalla rakennetaan terveempää tulevaisuutta. Näytteen luovuttaminen pankkiin on vapaaehtoista mutta arvokasta hoitoa tukevan tutkimustyön kannalta, kertoo Suomen biopankkien yhteiskampanjan parissa työskennellyt tutkimushoitaja Heidi Aaltonen.

Biopankkinäyte askel askeleelta

  1. Biopankkisuostumukseen perehtyminen ja kirjallinen suostumuslomake
  2. Näytteenotto hoitoon liittyvän näytteenoton tai tieteelliseen tutkimukseen osallistumisen yhteydessä
  3. Näytteen prosessointi ja laadun tarkistaminen biopankissa
  4. Näytteen koodaus ja jakaminen pienempiin kertaeriin
  5. Näytteen säilyttäminen näytesäilytysjärjestelmässä
  6. Tutkimuskäyttö lääketieteellisessä tutkimuksessa

Lähde: Biopankki ja syöpäpotilas (2017). Suomen Syöpäpotilaat ry:n toimittama ja julkaisema potilasopas, jossa avataan biopankkitoiminnan tarkoitusta ja sen merkitystä syöpäpotilaiden hoidolle.

 

***

Juttu on julkaistu LOKI-lehdessä 2/2018. Lue koko lehti ja tutustu myös muihin Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisuihin verkkosivuillamme.

 

Teksti ja kuvat: Aleksi Rajamäki