Aurinkoagentit 2.0

Aurinkoagentti 2.0 – lasten aurinkorasvauksen ohjaus päiväkodeissa -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta sekä lisätä vanhempien tietoutta lasten aurinkosuojaamiseen liittyen. Aurinkoagentit ohjaavat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin.

Aurinkokäyttäytymisellä voidaan vaikuttaa ihosyövän syntyyn ja pienentää UV-säteilyn aiheuttamien ihomuutosten riskiä. Auringon UV-säteily on vaarallista erityisesti lapsen herkälle iholle. Siksi lapset on syytä suojata säteilyltä huolellisesti. Mitä nuorempana iho altistuu haitalliselle säteilylle, sitä pidemmän aikaa ihovaurioilla on aikaa kasaantua ja kehittyä pahimmillaan ihosyöväksi.

Lapsille kannattaa opettaa auringolta suojautuminen jo pienenä niin, että varjossa oleskelusta, peittävästä vaatetuksesta ja aurinkolaseista sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee normaali tapa. Useissa päiväkodeissa on kuitenkin haasteita lasten aurinkorasvauksessa päivähoidon aikana. Lisäksi monilla piha-alueilla ei ole varjopaikkoja ulkoilun ajaksi.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys käynnisti lasten aurinkosuojaamisen edistämiseksi Aurinkoagentit 2.0 -toiminnan keväällä 2018. Aurinkoagentit jatkoivat työtään varsinaissuomalaisissa päiväkodeissa kevään 2019 aikana. Varsinainen toiminta toteutettiin viikoilla 13–20 osassa Turun alueen, Salon, Kaarinan, Naantalin ja Paraisten päiväkoteja.

Aurinkoaamiainen-koulutuksen ajankohdat 2019

 

Ohjausta sadun ja leikin menetelmin

Aurinkoagentti-toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta sekä lisätä vanhempien tietoutta lasten aurinkosuojaamiseen liittyen. Toiminta perustuu Suomen Syöpäyhdistyksen luomaan toimintakonseptiin, jota on muokattu alueelliseen käyttöön.

Aurinkoagentit ohjaavat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin. Lisäksi päiväkotiammattilaisille ja lasten vanhemmille toimitetaan erillinen ohjemateriaali aurinkosuojauksesta. Toiminnassa käytetään Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisemia lasten aurinkosuojaus-materiaaleja sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä laadittuja Arska Aurinkoagentti -puuhamateriaaleja. Lapsille luetaan, lauletaan ja heidän kanssaan toteutetaan konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus päiväkodin tiloissa ennen ulkoilua. Lapset myös opettavat ja ohjaavat myös toisiaan – esikoululaiset auttavat päiväkodin pienimpiä oman rasvauksensa jälkeen.

Hieman päivitetyssä toimintakonseptissa agentit jalkautuvat 4–6-vuotiaiden päiväkotiryhmiin. Päiväkotilaiset tapaavat Aurinkoagentit pienryhmissä, joissa ovat mukana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen terveydenedistämisen asiantuntijat, Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita sekä päiväkotien lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia.

Aurinkoaamiainen-koulutukset

Koska kaikkiin alueen päiväkoteihin ei ole mahdollista jalkautua saman toimintakauden aikana, Aurinkoagentti-toiminnassa järjestetään myös koulutusta aiheesta päivähoidon ammattilaisille.

Koulutukset järjestettiin ”Aurinkoaamiainen”-teemalla Turussa, Salossa, Kaarinassa ja Raisiossa viikolla 13. Koulutusten tarkoituksena oli lisätä lasten parissa toimivien ammattilaisten tietoisuutta auringon riskeistä ja opettaa heitä huolehtimaan oikealla tavalla lasten aurinkosuojauksesta. Koulutuksissa jaettiin Aurinkoagentti 2.0 -toimintamateriaalit kouluttautujien edustamiin päiväkoteihin. Koulutukset jatkuvat keväällä 2020.

Aurinkoagentti-toiminnassa käytettävät aurinkorasvat sponsoroi Orion.

Lisätiedot: