Siirry suoraan sisältöön

Aurinkoagentti 2.0

Aurinkoagentti 2.0 – lasten aurinkorasvauksen ohjaus päiväkodeissa -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta sekä lisätä vanhempien tietoutta lasten aurinkosuojaamiseen liittyen. Aurinkoagentit ohjaavat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin.

Aurinkokäyttäytymisellä voidaan vaikuttaa ihosyövän syntyyn ja pienentää UV-säteilyn aiheuttamien ihomuutosten riskiä. Auringon UV-säteily on vaarallista erityisesti lapsen herkälle iholle. Siksi lapset on syytä suojata säteilyltä huolellisesti. Mitä nuorempana iho altistuu haitalliselle säteilylle, sitä pidemmän aikaa ihovaurioilla on aikaa kasaantua ja kehittyä pahimmillaan ihosyöväksi.

Lapsille kannattaa opettaa auringolta suojautuminen jo pienenä niin, että varjossa oleskelusta, peittävästä vaatetuksesta ja aurinkolaseista sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee normaali tapa. Useissa päiväkodeissa on kuitenkin haasteita lasten aurinkorasvauksessa päivähoidon aikana. Lisäksi monilla piha-alueilla ei ole varjopaikkoja ulkoilun ajaksi.

Aurinkoagentit kertovat päiväkotilapsille, kuinka auringolta suojaudutaan. Avaa kuva isompana.

Ohjausta sadun ja leikin menetelmin

Aurinkoagentti 2.0 -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta sekä lisätä vanhempien tietoutta lasten aurinkosuojaamiseen liittyen. Toiminta perustuu Suomen Syöpäyhdistyksen luomaan toimintakonseptiin, jota on muokattu alueelliseen käyttöön.

Aurinkoagentit ohjaavat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin. Lisäksi varhaiskasvatuksen ammattilaisille ja lasten vanhemmille toimitetaan erillinen ohjemateriaali aurinkosuojauksesta. Toiminnassa käytetään Suomen Syöpäyhdistyksen julkaisemia lasten aurinkosuojaus-materiaaleja sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksessä laadittuja Arska Aurinkoagentti -puuhamateriaaleja. Lapsille luetaan, lauletaan ja heidän kanssaan toteutetaan konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus päiväkodin tiloissa ennen ulkoilua. Lapset myös opettavat ja ohjaavat myös toisiaan – esikoululaiset auttavat päiväkodin pienimpiä oman rasvauksensa jälkeen.

Hieman päivitetyssä toimintakonseptissa agentit jalkautuvat 4–6-vuotiaiden päiväkotiryhmiin. Päiväkotilaiset tapaavat Aurinkoagentit pienryhmissä, joissa ovat mukana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen terveydenedistämisen asiantuntijat, Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita sekä päiväkotien lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia.

 

Aurinkoagentti-koulutukset

Aurinkoagentti-toiminnassa järjestetään koulutusta Lounais-Suomen alueen varhaiskasvatuksen ammattilaisille. Koulutusten tavoitteena on
lisätä ammattilaisten tietoisuutta auringon riskeistä ja auringolta suojautumisesta. Koulutukseen osallistujat saavat ajankohtaista tietoa turvallisesta aurinkokäyttäytymisestä ja osaamisen ohjata Aurinkoagentti-toimintaa lapsiryhmille.

Koulutukset järjestetään maaliskuussa etäyhteydellä, ja niihin tulee ilmoittautua viimeistään 22.2.2021.

Lue lisää koulutuksista ja ilmoittaudu mukaan

 

Tutustu verkkosivustoon

Oletko tutustunut Aurinkoagentti 2.0 -toiminnasta kertovaan omaan verkkosivustoon?

Siirry aurinkoagentti.fi-verkkosivustolle

 

Toimintaa laajennetaan puistotätitoimintaan

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Janniine Jokinen, Meeri Kivi, Cynthia Loser ja Sonja Suominen ovat työstäneet opintoihinsa liittyvänä projektityönään Aurinkoagentti-toimintamallin alueelliseen puistotätitoimintaan.

Puistotätitoiminnassa havaittiin sama auringolta suojautumisen haaste kuin päiväkodeissa on havaittu: lasten aurinkorasvauksessa on puutteita päivähoidon aikana, eikä piha-alueilla välttämättä ole lainkaan varjopaikkoja. Lisähaasteita puistotätitoimintaan tuovat puistojen erilaiset mahdollisuudet suojata lapset auringolta ja säätilojen vaihtelut.

Puistotätitoiminnassa toteutettavan Aurinkoagentti-toiminnan tavoitteena on lisätä sekä lasten että lasten parissa toimivien aikuisten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta.

Luetaan, lauletaan ja leikitään

Pilotoinnissa lapset tapaavat aurinkoagentit pienryhmissä, joissa ovat mukana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen terveydenedistämisen asiantuntija, sosionomiopiskelijoita sekä alueen puistotäteinä toimivat lastenhoitajat.

Toiminta toteutuu pitkälti samalla tavalla kuin päiväkodeissa: lapsille luetaan, lauletaan ja heidän kanssaan toteutetaan konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus puistoalueella. Toiminnassa käytetään Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Suomen Syöpäyhdistyksen aurinkosuojausmateriaaleja.

Puistotätitoimintaan laadittu toimintamalli sisältää lisäksi rungon toimintapäivän ohjaamiseksi, opastusta materiaalien käyttöön, vinkkejä lasten osallisuuden lisäämiseksi sekä puistotoimintaan soveltuvia leikkejä. Toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi malli sisältää myös vinkkejä palautteen keräämiseen lapsilta sekä aikuisille tarkoitetut kirjalliset arviointilomakkeet. Opiskelijat ovat lisäksi tehneet suunnitelman sosiaalisen median hyödyntämisestä osana Aurinkoagentti-toiminnan markkinointia.

Lisätiedot

Aurinkoagentti-toiminnassa käytettävät aurinkorasvat sponsoroi Orion.