Siirry suoraan sisältöön

Tunnetaitoryhmät

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää lapsille ja nuorille tunnetaitoryhmiä, jotka tarjoavat työkaluja tunteiden käsittelyyn.

Tunnetaitoryhmien tavoitteena on tukea lapsia ja nuoria tunnetaitojen oppimisessa. Ryhmissä lapset ja nuoret harjoittelevat erilaisten tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, käsittelemistä, ilmaisemista ja omaa voimaantumista. Tavoitteena on, että lapsen ja nuoren tietoisuus itsestään ja omista tunteistaan kasvaa, lapsen ja nuoren itsetunto vahvistuu ja heidän vaikutusmahdollisuutensa omaan oloonsa kehittyvät. Tavoitteena myös on, että lapset ja nuoret uskaltavat ilmaista tunteitaan aikaisempaa rohkeammin ja huomioivat muiden tunteet aikaisempaa paremmin. Tunnetaitoryhmiin osallistuvia yhdistää samankaltainen kokemus perhettä kohdanneesta vakavasta sairaudesta.

Ryhmät ovat maksuttomia, ja ne kokoontuvat Turun Hirvensalossa sijaitsevassa Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa viikoittain kahdeksan kertaa.

Ryhmä 4–6-vuotiaille lapsille, joiden sisarus sairastaa syöpää

  • ryhmä kokoontuu torstaisin 3.9.–22.10. klo 17.30–19.00
  • haku ryhmään päättyy 3.8.

Ryhmä 13–15-vuotiaille nuorille, joiden vanhempi sairastaa syöpää

  • ryhmä kokoontuu torstaisin 29.10.–17.12. klo 17.30–19.00
  • haku ryhmään päättyy 29.9.

Työskentely ryhmässä

Menetelminä käytetään muun muassa satuja, draamaharjoituksia, luovaa tunnetyöskentelyä, hengitysharjoituksia ja kehon kuuntelua, toiminnallisuutta ja liikkeellisyyttä, satuhierontaa ja myönteistä kosketusta, keskustelua sekä tilanne- ja pohdintaharjoituksia. Menetelmiä sovelletaan ryhmäkohtaisesti. Jokaiseen tunnetaitoryhmän tapaamiskertaan sisältyy alkuvirittäytyminen, toimintaosuus, purkukeskustelu, taitojen soveltaminen arkeen sekä lopettamisosuus.

Ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumiskertaa vanhempien kanssa keskustellaan perheen tilanteesta puhelimitse. Jokaisen tapaamiskerran jälkeen vanhemmille lähetetään sähköpostitse tietoa käsitellyistä teemoista. Tunnetaitoryhmien kokoontumisten puolivälissä vanhemmille järjestetään oma tapaamiskerta, jonka aikana käsitellään sitä, miten vanhempi voi tukea omaa lastaan tunnetaidoissa. Viimeinen kokoontumiskerta järjestetään niin, että toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat mukana.

Ryhmiä ohjaa koulutettu lasten tunnetaito-ohjaaja.

Hakeminen ryhmään

Täytä alla oleva lomake ja palaute se postitse osoitteella Meri-Karinan hyvinvointikeskus / kurssitoimisto, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Hakuaika päättyy kuukautta ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumiskertaa. Ryhmään otetaan kahdeksan kohderyhmään kuuluvaa lasta tai nuorta. Lomakkeita on saatavilla myös Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen kurssitoimistosta.

Hakemuslomake

Lisätietoja ryhmistä

Lapsiperhekoordinaattori ja lasten tunnetaito-ohjaaja
Pia Ilves, p. 044 451 5655, pia.ilves@lssy.fi

Meri-Karinan hyvinvointikeskus sijaitsee Turun Hirvensalossa, osoitteessa Seiskarinkatu 35. Keskukseen pääsee julkisilla kulkuvälineillä, ja sen välittömässä läheisyydessä on runsaasti maksuttomia parkkipaikkoja.