Siirry suoraan sisältöön

Taloudellinen tuki

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys myöntää hoitopäiväkorvauksia ja alkuavustuksia syöpätaudin hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Taloudellinen tuki on tarkoitettu yhdistyksen toimialueella asuville jäsenille.

Hoitopäiväkorvaus ja alkuavustus

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n talousarviossa on varattu vapaaehtoisuu­teen perustuva määrä­raha, jonka puitteissa yhdistyksen toimialueella asuville jäsenille maksetaan korva­usta syöpätaudin hoidosta ai­heutuneista kustannuksista alla olevien ehto­jen mukaan. Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, voit täyttää sähköisen lomakkeen verkkosivuillamme.

 Siirry täyttämään jäsenhakemus

Hakemuksen voi

 • postittaa osoitteella Lounais-Suomen Syöpäyhdistys / hoitopäiväkorvaukset, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku.
 • jättää Meri-Karinan infoon (Seiskarinkatu 35), joka on avoinna arkisin klo 7–22 ja viikonloppuisin klo 8–16.
 • jättää postilaatikkoon, joka sijaitsee Meri-Karinassa (Seiskarinkatu 35), Tyksin T-sairaalassa yhdistyksen infopisteellä (Hämeentie 11) sekä osoitteessa Itäinen Pitkäkatu 30. Infopiste sijaitsee T-sairaalan ensimmäisessä kerroksessa, syöpäpoliklinikan ja sädehoitopoliklinikan välisessä aulassa.
 • tehdä sähköisesti kirjautumalla Jäsenhuoneeseen, jossa voit myös nähdä hakemuksesi tilanteen, onko se käsittelyssä vai maksussa.
 • huomioithan, että korvaushakemusta ei voi lähettää perinteisellä sähköpostilla tietosuojasyistä.

Tutustu tietosuojaselosteeseen

Korvauslajit

 • Hoitopäiväkorvaus 5 €/vrk tai kerta maksetaan syövän hoitoon liittyviltä sairaalan hoitopäiviltä, poliklinikkakäynneiltä, solunsalpaaja- ja sädehoidosta (sarjahoito) sekä lymfaterapiahoidosta. Korvausta suoritetaan enintään 100 hoitovuorokaudelta tai kerralta kalenterivuodessa.
 • Alkuavustukset syöpään sairastuessa tai sairauden uusiutuessa
  • lapset: 600 euron kertakorvaus alle 18-vuotiaan lapsen sairastuessa syöpään, taudin uusiutuessa tai lapsen menehtyessä. Erilliset hakemuslomakkeet löydät tämä sivun lopusta.
  • 18–40-vuotiaat: 200 euron kertakorvaus
  • yli 41-vuotiaat: 50 euron kertakorvaus

Hoitopäiväkorvausten hakeminen

 • Liittäkää ensimmäiseen hakemukseen lääkärin, sosiaalityöntekijän, sairaanhoitajan tai röntgenhoitajan selvitys sairaudesta, hoitoajasta sekä hoitopaikasta sekä kopiot sairaalalaskuista (ei pankkitositteita, koontilistoja tai muita vastaavia). Lisäksi hoitopäiväkorvausten maksatusta varten tarvitaan yhteystietonne (nimi, osoite, puhelin ja tilinumero). Voitte käyttää verkkosivuilta ladattavaa lomaketta (katso alempaa tältä sivulta). Hakemuksen voi tehdä myös sähköisesti Jäsenhuoneessa.
 • Jatkossa voitte hakea korvauksia lähettämällä yhteystietonne sekä laskukopiot.
 • Varmistakaa, että hakemuksessanne on selkeästi merkitty yhteystietonne ja tilinumero, jolle korvaus suoritetaan.
 • Korvauspäätöksestä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Ainoastaan epäselvissä tapauksissa otamme hakijaan yhteyttä puhelimitse.

Korvauksia on haettava puolen vuoden sisällä laskun eräpäivästä. Korvausmäärä perustuu sen kalenterivuoden korvausehtoihin, jolloin hoito on toteutunut. Mi­käli korva­uksen hakija liittyy yhdistyksen jäseneksi hoidon jo alettua, suoritetaan edellä mainittuja korva­uksia maksetun jäsenyyden al­kamisajankohdasta lukien. Korvauksen minimisuoritus on 10 euroa. Voit kuitenkin lähettää meille 5 euron suuruisen hakemuksen edellä mainittujen määräaikojen puitteissa. Tällöin hakemuksesi jää odottamaan seuraavaa hakemustasi ja maksatus tapahtuu vasta, kun korvauksen suuruus on vähintään 10 euroa.

Korvausta ei suoriteta

 • Hakijalle, joka ei noudata yllä olevia korvausehtoja korvausta hakiessaan.
 • Sellaisista kustannuksista, jotka muutoin olisivat näiden ehtojen mukaan korvat­tavia, mutta joista hakija on saanut tai joista hän voi saada korvauk­sen julkisista varoista tai vakuutuslai­tokselta vakuutussopimuksen perus­teella.
 • Kotisairaalan, kotisairaanhoidon, kotipalvelun eikä vanhainkotien vuodeosastolla an­netusta hoidosta. Poikkeuksena syöpäpotilaan saattohoito, joka on erikseen mainittava hakemuksessa.
 • Mikäli on hoidossa muun kuin syövän vuoksi. Tällaisia ovat esimerkiksi keuhkokuume, heikentynyt kunto sekä lonkkaleikkaus ja muut vastaavat.
 • Kuolinpesälle, mikäli korvaukseen oikeutettu yhdistyksen jäsen kuolee hoidon alettua, eikä korvausta ole haettu hänen elinaikanaan.
 • Lääke-, matka- eikä hautauskuluista.

Korvausehdoista päättää vuosittain Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus arvioidessaan yhdistyksen taloudellista tilannetta.

Ladattavat lomakkeet

Lataa hoitopäiväkorvausten ja alkuavustusten korvausehdot (pdf)
Lataa hoitopäiväkorvaus- ja alkuavustushakemus (doc)
Lataa todistus sähköistä alkuavustushakemusta varten (pdf)

Lapsisyöpäpotilaat

Lapsisyöpäpotilasperheille maksetaan avustuksena 600 euroa alle 18-vuotiaan lapsen sairastuessa syöpään, taudin uusiutuessa tai lapsen menehtyessä.

Lisäksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenperheet saavat hoitopäiväkorvauksena lapsen sairaalahoitovuorokaudelta, sarjahoidoista tai poliklinikkakäynniltä 5 €/vrk tai käyntikerta.

Ladatavat lomakkeet

Lataa lapsisyöpäpotilaan hoitopäiväkorvaushakemus (pdf)
Lataa lapsisyöpäpotilaan avustusanomus (pdf)

Lisätiedot

Meri-Karinan hyvinvointikeskus
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku
02 2657 913, jasentoimisto@lssy.fi
Avoinna ma–to klo 9.00–15.00