Siirry suoraan sisältöön

Taloudellinen tuki

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys myöntää hoitopäiväkorvauksia syöpätaudin hoidosta aiheutuneisiin kustannuksiin. Taloudelliset avustukset on tarkoitettu yhdistyksen toimialueella asuville jäsenille.

Hoitopäiväkorvaus ja alkuavustukset

Korvausehdot vuonna 2020

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry:n talousarviossa on varattu vapaaehtoisuu­teen perustuva määrä­raha, jonka puitteissa yhdistyksen toimialueella asuville jäsenille maksetaan korva­usta syöpätaudin hoidosta ai­heutuneista kustannuksista alla olevien ehto­jen mukaan. Jos et vielä ole yhdistyksen jäsen, voit täyttää sähköisen lomakkeen verkkosivuillamme.

Koronavirusepidemian aikaan hakemuksen voi jättää Tyksin T-sairaalassa, yhdistyksen infopisteellä sijaitsevaan postilaatikkoon.

Hakemukset voi myös postittaa (kuoreen merkintä ”hoitopäiväkorvaukset”) osoitteella Lounais–Suomen Syöpäyhdistys ry, Meri-Karina, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Huomioittehan, että korvaushakemusta ei voi lähettää sähköpostitse tietosuojasyistä.

Korvauslajit

 • Hoitopäiväkorvaus 5 €/vrk tai kerta maksetaan syövän hoitoon liittyviltä sairaalan hoitopäiviltä, poliklinikkakäynneiltä, solunsalpaaja- ja sädehoidosta (sarjahoito) sekä lymfaterapiahoidosta. Korvausta suoritetaan enintään 100 hoitovuorokaudelta tai kerralta kalenterivuodessa.
 • Alkuavustukset syöpään sairastuessa tai sairauden uusiutuessa
  lapset: erilliset hakemuslomakkeet sekä hoitopäiväkorvauksille että alkuavustukselle (ks. tämän sivun lopusta)
  18–40-vuotiaat: 200 € kertakorvaus
  yli 41-vuotiaat: 50 € kertakorvaus (Huom! uusitut ehdot – maksetaan alkaen vuonna 2019 sairastuneille)

Hoitopäiväkorvausten hakeminen

 • Liittäkää ensimmäiseen hakemukseen lääkärin, sosiaalityöntekijän tai sairaanhoitajan selvitys sairaudesta, hoitoajasta sekä hoitopaikasta sekä kopiot sairaalalaskuista (ei pankkitositteita, koontilistoja tms.). Lisäksi hoitopäiväkorvausten maksatusta varten tarvitaan yhteystietonne (nimi, osoite, puhelin ja tilinumero). Voitte käyttää verkkosivuilta ladattavaa lomaketta. Lataa hoitopäiväkorvauslomake (doc)
 • Jatkossa voitte hakea korvauksia lähettämällä yhteystietonne sekä laskukopiot.
 • Lapsille ja nuorille (alle 18-v) on omat kaavakkeensa (ks. tämän sivun lopusta)
 • Varmistakaa, että hakemuksessanne on selkeästi merkitty yhteystietonne ja tilinumero, jolle korvaus suoritetaan.
 • Korvauspäätöksestä ei lähetetä erillistä ilmoitusta. Ainoastaan epäselvissä tapauksissa otamme hakijaan yhteyttä puhelimitse.
 • Korvauksia maksetaan pääsääntöisesti kahden viikon välein.

HUOM! Korvauksia on haettava puolen vuoden sisällä laskun eräpäivästä. Korvausmäärä perustuu sen kalenterivuoden korvausehtoihin, jolloin hoito on toteutunut. Mi­käli korva­uksen hakija liittyy yhdistyksen jäseneksi hoidon jo alettua, suoritetaan em. korva­uksia maksetun jäsenyyden al­kamisajankohdasta lukien.

Korvausta ei suoriteta

 • Hakijalle, joka ei noudata yllä olevia korvausehtoja korvausta hakiessaan.
 • Sellaisista kustannuksista, jotka muutoin olisivat näiden ehtojen mukaan korvat­tavia, mutta joista hakija on saanut tai joista hän voi saada korvauk­sen julkisista varoista tai vakuutuslai­tokselta vakuutussopimuksen perus­teella.
 • Kotisairaalan, kotisairaanhoidon, kotipalvelun eikä vanhainkotien vuodeosastolla an­netusta hoidosta – poikkeuksena syöpäpotilaan saattohoito, joka on erikseen mainittava hakemuksessa.
 • Mikäli on hoidossa muun kuin syövän vuoksi, esimerkiksi keuhkokuume, heikentynyt kunto, lonkkaleikkaus jne.
 • Kuolinpesälle, mikäli korvaukseen oikeutettu yhdistyksen jäsen kuolee hoidon alettua, eikä korvausta ole haettu hänen elinaikanaan.
 • Lääke-, matka- eikä hautauskuluista.

Korvausehdoista päättää vuosittain Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hallitus arvioidessaan yhdistyksen taloudellista tilannetta.

Turku 3.12.2019
Korvaustoimikunta/toimitusjohtaja Ville Viitanen

Hakemuslomake

Lisätiedot

 • jäsentoimisto, 02 2657 913
 • järjestösihteeri, 050 591 4974 (betjänar också på svenska)
 • Maksatukseen liittyvät tiedustelut: Tilitoimisto Taina Niemelä, 02 511 3066
 • Lataa hoitopäiväkorvausehdot (doc)

 


Lapsisyöpäpotilasperheille maksetaan avustuksena 600 euroa alle 18-vuotiaan lapsen sairastuessa syöpään, taudin uusiutuessa tai lapsen menehtyessä.

Lisäksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäsenperheet saavat hoitopäiväkorvauksena lapsen sairaalahoitovuorokaudelta, sarjahoidoista tai poliklinikkakäynniltä 5 €/vrk tai käyntikerta.

Hakemuslomakkeet

Lisätiedot

Camilla Carpelan, järjestösihteeri
050 591 4974, camilla.carpelan@lssy.fi