Siirry suoraan sisältöön

Toiminta

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen keskuksena toimii Turun Hirvensalossa sijaitseva Meri-Karinan hyvinvointikeskus.

Tässä, sinua varten

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys toteuttaa auttamistyötään lähellä ihmistä ja hänen arkeaan vapaaehtoisvoimin ja saman kokeneiden vertaistukena, mutta tarjoaa myös erityiskoulutuksen saaneiden ammattilaisten apua muun muassa syöpäneuvonnassa ja sopeutumisvalmennuksessa. Laatulupauksemme on ”Olen tässä, sinua varten”. Yhdistys toimii innovatiivisesti ja luo uusia toimintamalleja, joita myöhemmin otetaan käyttöön myös julkisella ja yksityisellä sektorilla.

  • Lounais-Suomen Syöpäyhdistys aloitti toimintansa Suomen Syöpäyhdistyksen Turun osastona vuonna 1951.
  • Tänään yhdistys lukeutuu Suomen suurimpiin alueellisiin kansalaisjärjestöihin noin 28 000 henkilöjäsenellä.
  • Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen keskusjärjestönä toimii Suomen Syöpäyhdistys. Syöpäjärjestöihin kuuluu 12 itsenäistä alueellista syöpäyhdistystä ja kuusi valtakunnallista potilasyhdistystä. Jäseniä järjestöissä on kaiken kaikkiaan noin 130 000.

Siirry Suomen Syöpäyhdistyksen verkkosivulle.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys hallinnoi Lounais-Suomen Saattohoitosäätiötä ja Moikoisten Syöväntutkimussäätiötä sekä kahta osakeyhtiötä: Moikoisten Kiinteistöhuoltoa ja Karina-Asuntoja. Nämä muodostavat Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt -nimisen kokonaisuuden.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnasta vastaa toimitusjohtaja, KTM Ville Viitanen. Meri-Karinan hyvinvointikeskuksen suojelijana toimii rouva Tellervo Koivisto.

Meri-Karinan hyvinvointikeskus

Meri-Karinassa muun muassa

Lisäksi yhdistys tekee valistustyötä ja muuta syöpäsairauksia ennaltaehkäisevää työtä

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksellä on toimialueellaan neljä paikallisosastoa:

Tutustu Forssan seudun paikallisosastoon
Tutustu Salon seudun paikallisosastoon
Tutustu Turun seudun paikallisosastoon
Tutustu Vakka-Suomen paikallisosastoon

Paikallisosastot järjestävät muun muassa vertaistukitoimintaa, matkoja sekä erilaisia illanviettoja ja yleisötilaisuuksia paikallisten tarpeiden mukaan. Syöpäyhdistyksen alaisuudessa toimii kaksi potilaskerhoa: Sykerö (lapsisyöpäpotilaat) ja Etuset (eturauhassyöpäpotilaat) omine toimikuntineen. Lisäksi yhdistys järjestää erilaisia vertaistukiryhmiä ympäri vuoden. Potilaskerhojen ja paikallisosastojen toiminta perustuu pitkälti vapaaehtois- ja tukihenkilötoimintaan.

Lue Sykerön-kerhon toiminnasta
Lue Etuset-kerhon toiminnasta

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksellä on toimialueellaan neljä paikallisosastoa.

 

Arvot

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toiminnan eettisenä perustana ovat Syöpäjärjestöjen valtakunnalliset arvot: tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus, saavutettavuus, luotettavuus ja yhteisöllisyys.

Tasa-arvo ja oikeudenmukaisuus

Syöpäjärjestöt on Suomen Syöpäyhdistyksen perustamisesta lähtien pyrkinyt turvaamaan kaikille mahdollisuuden hyvään hoitoon asuinpaikasta ja sosiaalisesta asemasta huolimatta. Kaikilla on yhtäläinen ihmisarvo. Eri väestöryhmiin kuuluvilla on erilainen riski sairastua syöpään. Noin puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. Syöpäriskiä lisäävät elintavat ovat yleisempiä alemmissa sosiaaliryhmissä. Aktiivinen terveyden edistämistyö vahvistaa kansalaisten hyvinvointia ja terveyttä sekä vähentää väestöryhmien välisiä terveyseroja ja syrjäytymistä.

Saavutettavuus

Syöpäjärjestöjen palvelut ovat vaivattomasti saatavilla. Henkilökohtaista neuvontaa ja tukea haluava saa sitä jäsenyhdistyksiltä ja valtakunnallisesta neuvontapalvelusta. Siirry valtakunnallisesta neuvontapalvelusta kertovalle verkkosivulle. Asiakkaan tilanne tunnistetaan, ja hänen toiveitansa kunnioitetaan. Syöpäjärjestöjen verkkosivut ovat luotettavuutensa, kiinnostavuutensa ja helppokäyttöisyytensä vuoksi tärkein ja käytetyin syöpätiedon lähde Suomessa.

Siirry valtakunnallisesta neuvontapalvelusta kertovalle sivulle.

Luotettavuus

Syöpäjärjestöt pitää lupauksensa syöpään sairastuneille, näiden läheisille, kansalaisille, lahjoittajille, päättäjille ja tutkijoille. Tieto, jota Syöpäjärjestöt tarjoaa henkilökohtaisesti tietoa kysyville ja eri kanavien kautta suurelle yleisölle, on paikkansapitävää ja ajantasaista. Suomen Syöpärekisteri on kansainvälisesti arvostettu ja tunnustettu syövän epidemiologisen ja tilastollisen tutkimuksen tekijä. Syöpärekisteri palvelee päättäjiä ja tutkijoita ammattitaitoisesti. Syöpäsäätiö on merkittävin yksityisen tutkimustuen lähde syöpätutkimuksessa Suomessa ja vastaa niihin tarpeisiin, joita tutkijoilla ja syöpätutkimuksella on.

Siiry Suomen Syöpärekisteristä kertovalle verkkosivulle

Siiry Syöpäsäätiöstä kertovalle verkkosivulle

Yhteisöllisyys

Suomen Syöpäyhdistys on Suomen suurin ja yksi vaikuttavimmista potilas- ja kansanterveysjärjestöistä. Sen vahvuus rakentuu asiakasta lähellä oleville maakunnallisille ja potilasyhdistyksille, asiantuntevalle keskustoimistolle ja näiden saumattomalle yhteistyölle. Suomen Syöpäyhdistyksellä ja Syöpäsäätiöllä on yhteiset tavoitteet ja omat roolinsa niiden toteuttamisessa. Syöpäjärjestöt toimii yhdessä muiden järjestöjen kanssa näiden tavoitteiden saavuttamiseksi.

Visio ja missio

Visio

Hyvä elämä ilman syöpää ja syövästä huolimatta. Joka kolmas suomalainen sairastuu elämänsä aikana syöpään. Kahdella kolmesta syöpään sairastuneesta ei ole viiden vuoden kuluttua diagnoosista enää syövästä johtuvaa ylimääräistä kuolemanvaaraa. Syövästä emme pääse eroon tämän strategiakauden aikana ja tuskin näköpiirissä olevassa lähitulevaisuudessakaan. Tavoittelemme sitä, että mahdollisimman harva sairastuisi syöpään, sairastuneista mahdollisimman moni paranisi täysin ja että parantumatonta syöpää sairastavat voisivat hyvän hoidon ja tuen ansiosta elää rikasta elämää.

Missio

Syöpäjärjestöjen valtakunnallisena missiona on vähentää syöpäsairauksista aiheutuvaa uhkaa ja haittaa yhteiskunnassa ja tukea syöpäpotilaita ja heidän läheisiään hoidon ja kuntoutumisen aikana.

Laatusertifikaatti

Inspecta Sertifiointi Oy on myöntänyt yhdistykselle ISO 9001:2015 laatusertifikaatin 1.4.2022 (alkuperäinen myönnetty 23.4.2019). ISO 9001 on kansainvälisesti tunnetuin ja käytetyin laadunhallintastandardi, jonka tavoitteena on organisaation johtamisen, toiminnan ja prosessien jatkuva kehittäminen. Myönnetty sertifikaatti on myös osoitus organisaatiosta, joka haluaa vastata asiakkaidensa odotuksiin.

Yhteiskunnallinen yritys -merkki

Suomalaisen Työn Liitto on myöntänyt yhdistykselle Yhteiskunnallinen yritys -merkin.

Kuvassa on Yhteiskunnallinen yritys -merkin sini-valkoinen logo.