Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit antavat sairastuneelle tietoa syövästä sekä tukevat hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toipumistaan.

Virkistyslomat ja hyvinvointitapahtumat

Meri-Karinassa järjestetään sopeutumisvalmennuskurssien ohella energiaa antavia virkityslomia sekä hyvinvointitapahtumia.

Virkistyslomahakemus

Voit hakea verkkolomakkeella Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämille omarahoitteisille virkistyslomille. Huomaathan, että sopeutumisvalmennuskursseille on omat lomakkeensa.

Hyvän olon tunnit

Meri-Karinan hyvän olon tunnit tarjoavat kokonaisvaltaista kehon ja mielen rentoutusta, virkistystä sekä liikunnan iloa.

Terveyden edistäminen nuorten arjessa

Miltei puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. NIKO-projektissa toteutetaan terveyden edistämisen työtä yhdessä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa.