Sopeutumisvalmennuskurssit

Sopeutumisvalmennuskurssit antavat sairastuneelle tietoa syövästä sekä tukevat hänen fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toipumistaan.

Virkistyslomat ja hyvinvointitapahtumat

Meri-Karinassa järjestetään sopeutumisvalmennuskurssien ohella energiaa antavia virkistyslomia sekä hyvinvointitapahtumia, kuten Äijäpäivät sekä Wellness Weekend for Ladies -tapahtuma. Lisäksi Meri-Karinassa pidetään viikoittain Hyvän olon tunteja.

Hakemus virkistyslomalle/-tapahtumaan

Voit hakea verkkolomakkeella Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen järjestämille omarahoitteisille virkistyslomille sekä hyvinvointitapahtumiin, joita ovat Äijäpäivät sekä Wellness Weekend for Ladies -tapahtumat. Huomaathan, että sopeutumisvalmennuskursseille on omat lomakkeensa.

Hyvän olon tunnit

Meri-Karinan hyvän olon tunnit tarjoavat kokonaisvaltaista kehon ja mielen rentoutusta, virkistystä sekä liikunnan iloa.

Terveyden edistäminen nuorten arjessa

Miltei puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. NIKO-projektissa toteutetaan terveyden edistämisen työtä yhdessä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa.