Siirry suoraan sisältöön

Apurahat

Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt myöntää apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön sekä kansainväliseen jatko-opiskeluun. Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.

Moikoisten Syöväntutkimussäätiö, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö ja Lounais-Suomen Syöpäyhdistys myöntävät vuosittain apurahoja Lounais-Suomen, Ahvenanmaan ja Lounais-Hämeen alueella tapahtuvaan syöpätauteja koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön sekä kansainväliseen jatko-opiskeluun. Apurahojen jaosta päättää Moikoisten Syöväntutkimussäätiö apuraha-asiantuntijatyöryhmän esityksestä. Etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.

Viime vuonna apurahoja myönnettiin yhteensä 106 700 euroa. Näistä väitöskirja-apurahoja oli 52 000 euroa ja tutkimusapurahoja 52 000 euroa. Lisäksi myönnettiin 2 000 euroa stipendinä ja 700 euroa matka-apurahana. Viime vuonna apurahoja myönnettiin ensimmäistä kertaa myös saattohoitoa koskevaan tutkimukseen.

Vuoden 2021 apurahat tulevat hakuun toukokuussa. Tutustu alla olevasta taulukosta viime vuonna jaettuihin apurahoihin.

Myönnetyt apurahat

Tutustu taulukkoon, jossa kerrotaan viime vuonna jaetuista apurahoista.

Avaa taulukko (pdf)

Lisätietoja apurahoista

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys
toimitusjohtaja Ville Viitanen
ville.viitanen@lssy.fi, 02 2657 601 / 0400 953 835

Lomakkeet

Lataa lomake loppuselvitys ja -tilitys apurahan käytöstä (doc)
Lataa tutkimuslupa-anomus (doc)
Lataa lääketieteellistä ja muuta terveystieteellistä tutkimusta koskevat ohjeet ja määräykset (pdf)

Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö

Siirry Lounais-Suomen Saattohoitosäätiön verkkosivulle