Apurahat

Lounaissuomalaiset Syöpärahastot myöntävät apurahoja tieteelliseen tutkimustyöhön sekä kansainväliseen jatko-opiskeluun. Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.

Tuloksellinen syövän ehkäisy, varhainen toteaminen sekä potilaan tehokas hoito ja kuntoutus pohjautuvat parhaaseen saatavissa olevaan tietoon ja tutkimukseen. Lounaissuomalaiset Syöpäjärjestöt myöntävät apurahoja alueelliseen syöväntutkimustyöhön vuosittain. Apurahojen turvin kasvatetaan tulevaisuuden tohtoreita ja syövänvastaisen työn tekijöitä.

Tieteenala: Syöpätutkimus
Erityisehdot: Moikoisten Syöväntutkimussäätiön, Lounais-Suomen ja Ahvenanmaan Syöpärahaston sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja niiden alarahastojen apurahat Lounais-Suomen, Ahvenanmaan ja Lounais-Hämeen alueella tapahtuvaan syöpätauteja koskevaan tieteelliseen tutkimustyöhön. Samanaikaisesti hakijalle ei myönnetä sekä tutkimus- että matka-apurahaa. Apurahojen myöntämisessä etusijalla ovat väitöskirjojen tekijät ja nuoret väitelleet syöpätutkijat.
Hakujulistus: Turun Sanomissa 29.5.2019
Hakumenettely: Apurahahakemus tehdään Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen hakemuslomakkeelle. Hakemus liitteineen lähetetään sähköpostitse rahastojen hoitokuntien sihteeri Ville Viitaselle osoitteeseen ville.viitanen@lssy.fi.
Hakuaika: Apurahojen hakuaika alkaa 29.5.2019 ja päättyy 31.8.2019.
Jaettava summa: Yksivuotisia tutkimusapurahoja, väitöskirja-apurahoja ja matka-apurahoja on jaossa yhteensä 100 000 euroa. Haettavana on myös kolmivuotinen, yhteensä 90 000 euron suuruinen tutkimusapuraha vuosiksi 2020–2022.
Lisätietoja: ville.viitanen@lssy.fi, 02 2657 601 / 0400 953 835

 

Vuosi 2019

Ohjeita hakijoille

Hakulomakkeet

Loppuselvitys ja tilitys

Lounaissuomalaisten Syöpärahastojen yleisten apurahakäytäntöjen mukaan apuraha-asiantuntijatyöryhmä käsittelee ainoastaan Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen yhteydessä toimiville rahastoille suoraan osoitetut apurahahakemukset. Käsittelyn yhteydessä huomioidaan hakijan mahdollisesti muista säätiöistä tai rahastoista kyseisenä vuonna saamat apurahat sekä aikaisemmat apurahat kolmen viime vuoden ajalta. Apuraha-asiantuntijatyöryhmä koostuu eri alojen huippuasiantuntijoista ja tekee jakoehdotuksen tieteellisten ansioiden perusteella.

 

Tutkimuslupa

Ohjeet terveystieteellisen tutkimuksen suorittamisesta Lounaissuomalaisten Syöpäjärjestöjen toimipisteissä. Tutkimusluvan myöntää asianomaisen organisaation hallitus.