Siirry suoraan sisältöön

På svenska

Sydvästra Finlands Cancerförenings kärnverksamhet i korthet.

Ekonomiskt stöd

Sydvästra Finlands Cancerförening beviljar vårddygnsersättningar och startbidrag för utgifter som orsakats av cancerbehandlingen. De ekonomiska stöden är riktade till medlemmar som bor inom verksamhetsområdet.

Läs mer om ekonomiskt stöd här

Rådgivning och stöd

Sydvästra Finlands Cancerförening erbjuder avgiftsfria cancerrådgivningstjänster för den symtomfria befolkningen samt för cancerpatienter och deras närstående i Åbo, Salo och Loimaa. Rådgivning och stöd ges också i Forssa och Nystad.

Boka tid till rådgivningsbyråns skötare på tel. 02 2657 927. Öppen måndag, onsdag och fredag kl. 9.00–11.00, tisdag och torsdag kl. 13–15. Svensk service erbjuds endast på byrån i Åbo.

Tjänster på rådgivningsbyråerna i Åbo, Salo och Loimaa: allmän cancerrådgivning, samtalshjälp, ärftlighetsrådgivning, förmedling av bröstproteser, handledning i egenundersökning av brösten, kontroll av hudförändringar, föra barnen på tal -diskussion och förmedling av kamratstöd.

Rehabiliteringskurser

Sydvästra Finlands Cancerförening erbjuder ett mångsidigt utbud av avgiftsfria kurser för insjuknade och närstående i alla åldrar. Kurserna ger kamratstöd, information om cancer, och stöd för att orka på arbetet och i vardagen. Kurserna kan vara ämnade antingen för patienter med en viss cancerdiagnos, eller för alla cancerpatienter, oberoende av diagnos.

Det ordnas individ-, par- och familjekurser. En del av familjekurserna är riktade till familjer där den insjuknade är en vuxen, och en del är riktade till dem där den insjuknade är ett barn. För dem som förlorat en anhörig i cancer ordnas egna kurser.

Största delen av kurserna ordnas som femdagarskurser i Meri-Karina i Hirvensalo i Åbo, där deltagarna och eventuell partner, anhörig eller familj bor på helpension. Alla kurser är nationella och ansökningen sker med blankett. Bekanta dig med kurserna och ansök! Tyvärr finns kursinformationen och ansökningsblanketterna för närvarande endast på finska. Även kurserna ordnas bara på finska.

Läs om Österbottens Cancerföreningskurser här

Motionspass för cancerpatienter

Motion har en stor inverkan på välmåendet såväl under som efter behandlingarna. Motion främjar rehabiliteringen efter cancer, eftersom behandlingarna kan utföras som planerat då grundkonditionen upprätthålls. Motion försnabbar också återhämtningen efter behandlingar och minskar på biverkningar såsom trötthet och håglöshet samt försvagat balanssinne och skelett.

Alla svenskspråkiga motionsvideon hittar du på Österbottens Cancerföreningens Youtubekanal. Motionspassen har olika teman, bland annat Core, rörlighet och yoga. Motionspassen lämpar sig för cancerpatienter i vårdens olika skeden.

Läs mer om motionsvideon här.

Inkvartering under behandlingar i Meri-Karina

Under behandlingar kan cancerpatienter övernatta i Meri-Karinas välmåendecenter avgiftsfri om de är berättigade till FPAs ersättning för övernattning (gäller inte Åbobor). Andra än cancerpatienter kan också övernatta i Meri-Karina under sina behandlingar, men då är priset 55 €/dygn. I efterhand kan patienten själv ansöka om övernattersättning hos FPA. Då är självkostnadspriset 35 €/dygn.

FPA ersätter övernattningskostnader när patienter eller den rehabiliterade måste övernatta på behandlings- eller rehabiliteringsorten för att hinna till undersökning, behandling eller rehabilitering när det finns ingen kollektivtrafik eller för att undvika dagliga resor mellan hem och behandlingsorten. Om personen är på sjukhusets eller vårdcentralens bäddavdelning eller på rehabiliteringskliniken, ersätter FPA inte övernattningsersättning.

Rummet ska reserveras på förhand i Meri-Karinas reception. Patienten måste fylla i FPAs ansökan om rese-ersättning. Dessutom undertecknas en fullmakt som berättigar Sydvästra Finlands Cancerförening att ansöka om övernattningsersättning hos FPA. Övernattning inkluderar inte frukost. Meri-Karinas välmåendecenter: 02 2657 666, meri-karina@lssy.fi.

Informationsdisk i T-sjukhuset

Informationdisk ger tid för mötet och hälsovårdstjänst, information om canceroförenings aktiviteter och information om rehabilitering och peer support. Informationdisken ligger på första våningen i T-sjukhuset, i lobbyn mellan cancerkliniken och radioterapikliniken.

Solagent 2.0

Målet med Solagent 2.0-verksamheten är att öka barns kännedom om solens risker, och att främja barns egna användning av solkräm, och öka föräldrarnas kunskap i hur de ska skydda sina barn från solen. Solagenterna handleder barn och vuxna i daghemsgrupper genom sagor och lekar.

Utöver det får daghemmens personal och barnens föräldrar informationsmaterial om solskydd, och för daghemspersonalen ordnas Solfrukost-utbildning. Utbildningen ska öka kunskapen om solens risker hos dem som arbetar med barn, och lära ut hur man skyddar barn mot solen på rätt sätt. Om du vill ha agenter på besök till ditt daghem, kontakta 044 451 5655.

NIKO-projektet

Sydvästra Finlands Cancerförenings NIKO-projekt strävar till att förebygga ungas användning av nikotinprodukter. Det hälsofrämjande arbetet utförs i samarbete med de unga och föreningar i deras närhet.

Donationer

Stöd arbetet för cancersjuka och deras närstående genom en donation. Sydvästra Finlands Cancerförening rf:s donationskonto: FI96 5713 4520 0005 05