Sykerö

Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö järjestää monipuolista toimintaa syöpään sairastuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen.

Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö järjestää monipuolista toimintaa syöpään sairastuneille lapsille ja heidän vanhemmilleen. Sykerö järjestää muun muassa asiantuntijaluentoja, virkistystä ja vertaistukea. Sykerö-toiminnasta perheen vanhemmat ja lapset saavat tukea vertaisiltaan. Tilaisuudet ovat infektioriskittömiä.

Lapsisyöpäpotilasperheiden kerho Sykerö on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen alainen osasto. Sykerö-kerho toimii pääsääntöisesti vapaaehtoisvoimin ja lahjoitusvaroin. Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen jäseneksi voi liittyä jokainen yhdistyksen toiminta-alueella asuva henkilö. Mikäli perheenne ei vielä ole Sykerön jäsen, ottakaa yhteyttä. Yhteystiedot löytyvät sivun lopusta.

Tutustu Sykerön toimisääntöön

 

Toimintaa koko perheelle

Sykerö järjestää monipuolista toimintaa jäsenperheilleen. Tapahtumien tarkempi ohjelma ja aikataulu ilmoitetaan aina lähempänä ajankohtaa ja ilmoittautumiset tapahtumiin lähetetään pyydettyyn päivään mennessä osoitteeseen sykero@lssy.fi. Muistathan, että Sykerön järjestämiin tapahtumiin voi osallistua vain täysin terveenä.

Tammikuu 2020

Helmikuu

Lasten ja nuorten tunnetaitoryhmät

Tunnetaitoryhmien tavoitteena on lisätä lapsen ja nuoren tietoisuutta itsestään ja omista tunteistaan sekä tukea tunnetaitojen oppimisessa. Tunnetaitoryhmiin osallistuvia yhdistää samankaltainen kokemus perhettä kohdanneesta vakavasta sairaudesta. Ryhmiä järjestetään kolme ja ne on suunnattu eri kohde- ja ikäryhmille. Kaikki ryhmät kokoontuvat Turun Hirvensalossa sijaitsevassa Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa. Jokainen ryhmä kokoontuu 8 kertaa.

Ryhmät

 • 7–9-vuotiaat lapset, joiden vanhempi sairastaa syöpää
 •  kokoontuminen torstaisin 19.3.–7.5.2020 klo 17.30–19.00
 • 4–6-vuotiaat lapset, joiden sisarus sairastaa syöpää
 • kokoontuminen torstaisin 3.9.–22.10.2020 klo 17.30–19.00
 • 13–15-vuotiaat nuoret, joiden vanhempi sairastaa syöpää
 •  kokoontuminen torstaisin 29.10.–17.12.2020 klo 17.30–19.00

Työskentely ryhmässä

Tunnetaitoryhmissä lapset ja nuoret harjoittelevat tunteiden tunnistamista, sietämistä, säätelemistä, ilmaisemista, käsittelemistä ja omaa voimaantumista. Tavoitteena on, että lapsen ja nuoren itsetunto vahvistuu ja hänen vaikutusmahdollisuutensa omaan oloonsa kehittyvät. Tavoitteena myös on, että lapset ja nuoret uskaltavat ilmaista tunteitaan aikaisempaa rohkeammin ja huomioivat muiden tunteet paremmin. Tunnetaitoryhmästä saa työkaluja siihen, kuinka tunteita voi käsitellä myös sen jälkeen, kun ryhmien tapaamiset ovat ohitse.

Menetelminä käytössä on muun muassa satuja, keskustelua, draamaharjoituksia, luovaa tunnetysökentelyä, hengitysharjoituksia ja kehon kuuntelua, toiminnallisuutta ja liikkeellisyyttä, satuhierontaa ja myönteistä kosketusta sekä tilanne- ja pohdintaharjoituksia. Menetelmiä sovelletaan ryhmästä riippuen. Tunnetaitoryhmän tapaamiskertoihin sisältyy aina alkuvirittäytyminen, toimintaosuus, purkukeskustelu sekä taitojen linkittäminen arkeen ja lopettamisosuus.

Ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumiskertaa vanhempien kanssa keskustellaan perheen tilanteesta puhelimitse. Jokaisen tapaamiskerran jälkeen vanhemmalle lähetetään sähköpostitse tietoa käsitellyistä teemoista. Tunnetaitoryhmien kokoontumisten puolivälissä vanhemmille järjestetään oma tapaamiskerta, jonka aikana käsitellään sitä, miten vanhempi voi tukea omaa lastaan tunnetaidoissa. Viimeinen kokoontumiskerta järjestetään niin, että toinen vanhemmista tai molemmat vanhemmat ovat mukana.

Hakeminen ryhmiin

Ryhmiin haetaan lomakkeella Hakemus lasten ja nuorten tunnetaitoryhmiin. Lähetä täytetty lomake postitse osoitteella Meri-Karinan hyvinvointikeskus / Kurssitoimisto, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Hakuaika päättyy kuukautta ennen ryhmän ensimmäistä kokoontumiskertaa. Hakemuslomakkeita on saatavana myös Meri-Karinan kurssitoimistosta ja Turun yliopistollisen keskussairaalan T-sairaalassa sijaitsevalta yhdistyksen infopisteeltä. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella kurssitoimistosta (02 2657 610). Jokaiseen ryhmään otetaan 8 kohderyhmään kuuluvaa lasta tai nuorta.

Lisätietoja tunnetaitoryhmistä voi tiedustella lasten tunnetaito-ohjaaja Pia Ilvekseltä, 044 451 5655 tai pia.ilves@lssy.fi.

 

Perhekursseilta keinoja arjessa selviytymiseen

Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa Turun Hirvensalossa järjestetään sopeutumisvalmennuskursseja syöpää sairastaville lapsille ja heidän perheilleen. Kurssit lisäävät perheen voimavaroja ja toimintakykyä muuttuneessa elämäntilanteessa. Lapsille tarjotaan onnistumisen kokemuksia ja leikkejä turvallisessa ympäristössä sekä lisätään heidän sosiaalisia taitojaan, itsetuntemustaan ja luovuuttaan. Kurssit auttavat myös sisaruksia ymmärtämään arjen tilanteita. Yksi merkittävimmistä kurssien hyödyistä on vanhemmuuden tukeminen ja tukiverkkojen löytäminen perheille.

Kurssit on tarkoitettu perheille, joissa on syöpää sairastava alle kouluikäinen, koulunsa aloittava, ala- tai yläk­ouluikäinen lapsi. Kurssien tavoitteena on antaa ajankohtaista tietoa lapsen syöpäsairauksista ja niiden hoidoista, löytää keinoja arjessa selviytymiseen ja antaa mahdollisuus koko perheelle tunteiden käsittelyyn. Kurssit soveltuvat infektioeristyksissä oleville, ja ne ovat osanottajille maksuttomia. Kurssiohjelmaan kuuluu esimerkiksi asiantuntijoiden ohjaamaa ryhmätoimintaa ja keskusteluryhmiä aikuisille, ohjattua toimintaa ja tunnetyöskentelyä lapsille ja nuorille heidän ikätasonsa huomioiden ja koko perheen mukavaa yhdessä tekemistä.

Vuonna 2020 järjestetetään seuraavat Kelan rahoittamat kurssit, jotka ovat haettavissa:

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi

 • Ajankohta: 22.–26.6.2020 (Kela nro 75504)
 • Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville sekä alakoululaisille, jotka sairastavat syöpää.

Leukemiaa sairastavien nuorten perhekurssi

 • Ajankohta: 29.6.–3.7.2020 (Kela nro 75507)
 • Kurssi on tarkoitettu yläkoululaisille, jotka sairastavat leukemiaa.

Leukemiaa sairastavien lasten perhekurssi

 • Ajankohta: 6.–10.7.2020 (Kela nro 75506)
 • Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville sekä alakoululaisille, jotka sairastavat leukemiaa.

Syöpää sairastavien lasten perhekurssi

 • Ajankohta: 13.–17.7.2020 (Kela nro 75505)
 • Kurssi on tarkoitettu alle kouluikäisille, koulunsa aloittaville sekä alakoululaisille, jotka sairastavat syöpää.

Hakeminen

 • Täytä Kelan hakemuslomake KU132. Liitä hakemukseen alle vuoden vanha B-lääkärilausunto tai vastaavat tiedot sisältävä muu lääketiteellinen selvitys. Palauta hakemuslomake liitteineen suoraan Kelaan. Lomakkeita saa myös Kelan toimipisteestä, Kelan verkkosivuilta, syöpäyhdistyksen toimipisteistä sekä sairaaloiden sosiaalityöntekijöiltä, syöpähoitajilta ja kuntoutusohjaajilta.
 • Haku Kelan kursseille on käynnissä niin kauan kuin paikkoja on jäljellä. Voit katso Kelan verkkosivuilta osoitteesta www.kela.fi/kuntoutuskurssihaku, onko kursseilla tilaa. Mahdollisia peruutuspaikkoja voi tiedustella suoraan Kelalta numerosta 020 692 205.  Kurssin perässä on suluissa kelan kurssinumero, jonka avulla kurssi löytyy lisätietoineen Kelan verkkosivuilta.

Lisätiedot

 

Hoitojen jälkeen -tilaisuus lapsisyöpäpotilaiden vanhemmille

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ja Varsinais-Suomen Sairaanhoitopiiri järjestävät Hoitojen jälkeen -tilaisuuden, joka on suunnattu lapsisyöpäpotilaiden vanhemmille ja heidän läheisilleen. Tilaisuus on tarkoitettu perheille, joissa lapsen syöpähoidot ovat päättyneet. Tilaisuus järjestetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa torstaina 5.3. klo 16–20.

Tilaisuudessa saat ajankohtaista tietoa hoitojen myöhäisvaikutuksista, lapsen liikunnasta ja vanhempien jaksamisesta. Lisäksi työpajoissa pääset perehtymään tunnetaitoihin, sisarusten huomiointiin ja Sylvan sekä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen palveluihin. Tilaisuudessa järjestetään lastenhoito. Tule kuuntelemaan ja keskustelemaan maksuttomaan tilaisuuteen!

Ilmoittaudu 27.2. mennessä osoitteeseen kurssi@lssy.fi tai numeroon 02 2657 610. Ilmoittautuessasi kerro osallistujat, erityisruokavaliot sekä mahdollinen lastenhoidon tarve.

Tilaisuuden ohjelma

 • Klo 16 Tilaisuuden aloitus, toimitusjohtaja Ville Viitanen
 • Klo 16.20–17.20 Asiantuntija-alustukset:
  Myöhäisvaikutukset, oyl Päivi Lähteenmäki
  Vanhempien jaksaminen, psykologi Heidi Joutsiniemi
  Lapsen liikunta, fysioterapeutti Mia Vuopio
 • Kahvitarjoilu
 • Klo 17.40–20 Työpajat:
  Lasten ja nuorten tunnetaitojen tukeminen, Pia Ilves ja sh Mari Holmberg
  Sisarusten huomioiminen, sh Johanna Viitanen
  Vanhempien jaksaminen, psykologi Heidi Joutsiniemi
  Järjestöpaja, Sylva: Riikka Ranta, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys: Tiina Hvitfelt ja Taina Ylenius

 

Agility-vuoro Vanton tilalla

Sykeröläisille on varattu oma agility-vuoro Vanton tilalta Raisiosta. Ensimmäinen vuoro on maanantaina 6.1.  ja tästä eteenpäin joka toinen maanantai (parilliset maanantait). Harjoitukset pidetään klo 1819. Käytössä on pieni agilityhalli, johon mahtuu kerralla treenaamaan 56 koirakkoa. Kyseessä on omatoiminen harjoittelu, joten aikuisen tulee olla mukana harjoituksissa. Ilmoittautumiset osoitteeseen sykero@lssy.fi perjantaihin 3.1. mennessä. Lisätiedot Emilialta, p. 040 5902619.

 

Uintivuorot ja uimaopetus

Sykerön kevään 2020 uintivuorot käynnistyvät sunnuntaina 12.1. ja jatkuvat sunnuntaihin 17.5. saakka. Uintivuorot pidetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa sunnuntaisin klo 1114 (Huom! Katsothan päivämäärän tarkkaan). Uintivuoron lisäksi viidellä vuorolla on uimaopetusta klo 1112. Opettajana toimii Linda Saari. Uimaopetukseen ei tarvitse ilmoittautua erikseen. Uintipäivinä leikkihuoneet ovat vaihtelevasti käytössä, joten tarkistathan käyttömahdollisuuden Meri-Karinan infosta.

Uintivuorot ja ja uimaopetusajat:

 • 12.1. klo 1114
 • 26.1. klo 1114
 • 9.2. klo 1114
 • 23.2. klo 1114
 • 8.3. klo 1114 (uimaopetus klo 1112)
 • 22.3. klo 1114 (uimaopetus klo 1112)
 • 5.4. klo 1114 (uimaopetus klo 1112)
 • 19.4. klo 1114 (uimaopetus klo 1112)
 • 3.5. klo 1114 (uimaopetus klo 1112)
 • 17.5. klo 1114

Uimatilat on siivottu, joten uinnit sopivat infektioriskissä oleville lapsille, mutta varmistathan luvan lääkäriltä. Uinteihin voivat osallistua myös infektioriskin ohittaneet perheet. Pidäthän huolta, että uimalelut korjataan pois ja roskat viedään roskikseen. Muistathan myös, että uinteihin osallistutaan vain täysin terveenä. Jos ette osallistu uimaopetukseen, tulettehan kyseisinä päivinä uimaan vasta klo 12, jotta opetus ei häiriinny.

 

Infektioriskin ohittaneiden crossfit-treenit

Infektioriskin ohittaneiden koululaisten ja nuorten liikkumista halutaan tukea syksyllä 2019 crossfit-treenien muodossa. Treenaamme joka keskiviikko (18.9., 25.9., 2.10., 9.10., 16.10., 23.10., 30.10., 6.11., 13.11., 20.11., 27.11., 4.12. ja 11.12.) klo 19–20 Reebok Crossfit -salilla.) Ohjaajana kerran kuukaudessa salin oma ohjaaja, Sykerö-äiti Minna Suuronen ja välillä Team Rynkeby Turku. Ilmoittaudu rohkeasti sykero@lssy.fi. Facebook-sivujen tapahtumista löydät tarkempaa tietoa.

 

Lastenhoitopäivät

Sykerön infektioriskittömät lastenhoitopäivät jatkuvat syksyllä 2019. Lastenhoitopäiviä järjestetään syksyllä neljä kertaa: 7.9., 19.10., 23.11. ja 14.12. klo 11–17. Sykerön lastenohjaajat vastaavat lapsista päivän ajan. Jokaisesta lastenhoitopäivästä lähetetään erikseen tiedote, jossa kerrotaan lisätiedot päivästä ja ilmoittautumisohjeet.

 

Sykerö näkyy UC10-osastolla

Sykerö näkyy osastolla syksyllä 2019. Lapsiperhekoordinaattori Pia Ilves käy osastolla torstaisin klo 10–11 ja Sykerön puheenjohtaja Taina Ylenius pääsääntöisesti joka toinen viikko. Kokemusasiantatuntija Laura Leppäsen ajat löytyvät kahvihuoneen seinältä. Sykerön pitsaperjantait jatkuvat normaalisti osastolla myös syksyllä. Myös Sykerön lastenohjaajat vierailevat osastolla, käyntipäivät löytyvät kahvihuoneesta.

 

Infektioriskittömät elokuvat Kinopalatsissa

Sykerö-kerho järjestää infektioriskittömiä elokuvanäytöksiä yhteistyössä Kinopalatsin kanssa. Tarkemmat ajankohdat tiedotetaan tällä sivulla ja sähköpostitse.

 

Ruokailut Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa

Lapsisyöpäpotilasperheillä on mahdollisuus ruokailla Meri-Karinassa jäsenhintaan. Juhlapyhinä pöytävarauksen voi tehdä etukäteen Meri-Karinan infosta, 02 2657 666.

 

Yöpyminen

Lapsisyöpäpotilaan ollessa hoidettavana Tyksissä voivat hänen vanhempansa yöpyä Meri-Karinassa maksutta. Lue lisää!

 

Sykerö-kerhon tarjoamat harkinnanvaraiset tuet

Sykerö-kerho tarjoaa jäsenperheilleen erilaisia terapiamahdollisuuksia (katso alla). Lisäksi lapsisyöpäpotilasperheiden on mahdollista hakea siivousapua ja tukea peruukin omavastuuosuuteen. Näiden harkinnanvaraisten tukien haku tapahtuu alla olevalla lomakkeella. Lisätietoa antaa lapsiperhekoordinaattori (yhteystiedot alla).

Taideterapia

Sykerö-kerhoon kuuluvilla lapsisyöpäpotilailla ja heidän sisaruksillaan on mahdollisuus osallistua yksilölliseen taideterapiaan, jossa keskustelun ja luovan työskentelyn avulla käydään läpi lapsen sairauteen liittyviä vaikeita asioita ja tunteita. Terapiaa järjestetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa ja taideterapeuttina toimii Kaisa Haltia.

Musiikkiterapia

Sykerö-kerhoon kuuluvilla lapsisyöpäpotilailla ja heidän sisaruksillaan on mahdollisuus osallistua yksilölliseen musiikkiterapiaan, jossa keskustelun ja musiikkiterapiassa käytettävien menetelmien avulla käydään läpi lapsen sairauteen liittyviä vaikeita asioita ja tunteita. Terapiaa järjestetään Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa ja musiikkiterapeuttina toimii Virve Niemeläinen.

Harkinnanvaraisen tuen anomuslomake

 

Taloudellista tukea

Alle 18-vuotiaan lapsen sairastuessa syöpään perheet voivat liittyä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen perhejäseneksi, joka kattaa vanhemmat ja samassa taloudessa asuvat perheen muut lapset (perhejäsenyyden vuosimaksu on 32 euroa). Jäsenperheet saavat hoitopäiväkorvauksena 5 euroa lapsen sairaalahoitovuorokaudelta tai poliklinikkakäynniltä. Lisäksi lapsisyöpäpotilasperheille myönnetään avustuksena 600 euroa lapsen sairastuessa syöpään, taudin uusiutuessa tai lapsen menehtyessä.

Hakemuslomakkeet

 

Sykerö-kerhon tsemppistipendit

Sykerö jakaa tsemppistipendejä eri oppilaitoksista valmistuvien, syöpää sairastavien tai sairastaneiden nuorten muistamiseen. Peruskoulunsa päättävien stipendi on 40 €, ammattiin valmistuvien sekä ylioppilastutkinnon suorittaneiden 100 €.

Stipendiä voi hakea lähettämällä vapaamuotoisen hakemuksen Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen lapsiperhekoordinaattori Pia Ilvekselle, pia.ilves@lssy.fi

Kirjoita hakemukseen:

 • milloin ja mistä oppilaitoksesta nuori valmistuu
 • tilitiedot stipendin maksamiseksi
 • yhteystiedot paperisen tsemppistipendin lähettämiseksi

Hakuaika on jatkuvasti voimassa.

 

Haluaisitko tehdä Sykerölle lahjoituksen?

Lue lisää!

 

Ota yhteyttä

 


Lue lisää