Siirry suoraan sisältöön

Majoituspalvelut hoitojen aikana

Hoitojen aikana syöpäpotilas voi majoittua maksuttomasti Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa edellyttäen, että Kelan korvausehdot yöpymisrahan maksamista varten täyttyvät. Eetu ei koske turkulaisia potilaita.

Koronavirustilanteen vuoksi majoituspalvelut eivät ole toistaiseksi käytettävissä.

Muut kuin syöpäpotilaat voivat myös käyttää Meri-Karinan majoituspalveluja hoitojensa aikana, jolloin hinta on 55 €/vrk. Potilas voi itse jälkikäteen hakea Kelalta yöpymiskorvausta, jolloin omakustannus yöpymisestä on noin 35 €/vrk.

Kela korvaa yöpymisestä aiheutuvia kustannuksia silloin, kun potilas/kuntoutuja joutuu yöpymään hoito- tai kuntoutuspaikkakunnalla ehtiäkseen tutkimukseen, hoitoon tai kuntoutukseen puuttuvien julkisten liikenneyhteyksien vuoksi tai välttääkseen tutkimus- ja hoitoaikojen aiheuttamat edestakaiset päivittäiset matkat kodin ja hoitopaikkakunnan välillä. Sairaalan tai terveyskeskuksen vuodeosastolla hoidossa olevalle potilaalle tai kuntoutuslaitoksessa olevalle kuntoutujalle ei makseta yöpymisrahaa.

Huone tulee varata Meri-Karinan infosta etukäteen. Potilaalla tulee olla A-lääkärintodistus sairauspäivärahan ja matkakustannusten korvausten hakemista varten. Lisäksi hän allekirjoittaa Meri-Karinassa valtakirjan, jolla hän oikeuttaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hakemaan puolestaan yöpymisrahaa Kelalta. Yöpymiseen ei sisälly aamupalaa.

Meri-Karinan hyvinvointikeskus
Seiskarinkatu 35, 20900 Turku
02 2657 666, meri-karina@lssy.fi

Siirry Meri-Karinan majoituspalveluista kertovalle verkkosivustolle

 

Inkvartering under behandlingar i Meri-Karina

Under behandlingar kan cancerpatienter övernatta i Meri-Karinas välmåendecenter avgiftsfri om de är berättigade till FPAs ersättning för övernattning (gäller inte Åbobor).

Andra än cancerpatienter kan också övernatta i Meri-Karina under sina behandlingar, men då är priset 55 €/dygn. I efterhand kan patienten själv ansöka om övernattersättning hos FPA. Då är självkostnadspriset 35 €/dygn.

FPA ersätter övernattningskostnader när patienter eller den rehabiliterade måste övernatta på behandlings- eller rehabiliteringsorten för att hinna till undersökning, behandling eller rehabilitering när det finns ingen kollektivtrafik eller för att undvika dagliga resor mellan hem och behandlingsorten. Om personen är på sjukhusets eller vårdcentralens bäddavdelning eller på rehabiliteringskliniken, ersätter FPA inte övernattningsersättning.

Rummet ska reserveras på förhand i Meri-Karinas reception. Patienten måste fylla i FPAs ansökan om rese-ersättning. Dessutom undertecknas en fullmakt som berättigar Sydvästra Finlands Cancerförening att ansöka om övernattningsersättning hos FPA. Övernattning inkluderar inte frukost.

Meri-Karinas välmåendecenter
02 2657 666, meri-karina@lssy.fi

Titta på Meri-Karinas välmåendecenters webbsidorna