Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen nuorten arjessa

Miltei puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. NIKO-toiminnassa toteutetaan terveyden edistämisen työtä yhdessä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa.

Terveyden edistäminen nuorten arjessa

Siellä missä on nuoria, on myös nikotiinituotteita. Nuorten ja nikotiinituotteiden joukkoon jalkautuu Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen luotsaama NIKO-toiminta, jonka pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Maaliskuussa 2017 käynnistynyt projekti jatkuu vuoden 2022 loppuun saakka, ja se suuntautuu koko Varsinais-Suomen alueelle.

Syynä projektin käynnistämiselle on huoli nuorten ja nuorten aikuisten nikotiinituotteiden lisääntyneestä ja monipuolistuneesta käytöstä sekä tarve kehittää syövän ennaltaehkäisyn malleja.

– Syöpäsairaudet ovat osa kansansairauksiamme, ja syöpään liittyvät terveydenhuollon kustannukset lisääntyvät lähitulevaisuudessa. Yhä nuoremmat altistuvat terveyshaitoille tupakkatuotteiden käytön myötä joko aktiivisina tai passiivisina käyttäjinä, projektin käynnistänyt Minna Salakari kertoo.

Nikotiinituotteet aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden sekä runsaasti terveyshaittoja, kuten syöpää, sydän- ja verisuonisairauksia sekä metabolista oireyhtymää.

NIKOssa toimintaa järjestetään sekä nuorille että heidän vanhemmilleen, opettajilleen ja valmentajilleen. Toiminnassa terveyden edistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä nuorten kanssa. Salakarin mukaan takana ovat ajat, jolloin opettaja paasasi nikotiinin vaaroista.

– On todettu, että terveyden edistäminen menee parhaiten perille, kun nuoret saavat itse tehdä. Tässä toiminnassa nuoret todellakin pääsevät toimimaan. Oppilaat pääsevät esimerkiksi tekemään tiettyjen raamien sisällä oman terveyden edistämisen teemapäivän.

Toimintamalleista tulevaisuudessa valtakunnallisia

Toiminnassa on oma verkkosivusto sekä Facebook- ja Instagram-sivut. Verkkosivusto on suunniteltu syövän ennaltaehkäisyn kattavaksi tiedon jakamisen ja tuottamisen välineeksi nuorten ja heidän vanhempiensa sekä koulu- ja harrasteyhteisöjen käyttöön. Verkkoympäristön tarkoituksena on myös juurruttaa tietoa ja malleja suurelle yleisölle.

Toiminnan kantavana teema on Hymyä huuleen!, joka kannustaa nuoria väläyttämään kauniin hymyn, jota nuuska ei ole tärvellyt. Teeman pohjalta NIKO-toiminnan verkkosivulla järjestetään esimerkiksi selfie-kilpailuja.

– Tavoitteena on, että näistä toimintamalleista tulisi tulevaisuudessa myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä terveyden edistämisen ja syövän ennaltaehkäisyn malleja, jotka voivat tuottaa koulutusta, e-oppimateriaalia, opetusmateriaaleihin tutkimustietoa nikotiinituotteiden käytöstä, käytön ennaltaehkäisystä ja terveysriskeistä sekä monipuolisia koulutus- ja toimintamalleja nuorille ja heidän lähiympäristöilleen.

Toimintamallien sekä verkko-ohjelman on tarkoitus tulevaisuudessa olla pysyvä osa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimintaa ja pääverkkosivustoa, jota kautta se on käytettävissä ja ohjattavissa nuorten ja hänen lähiyhteisöjensä käyttöön.

Toimintaan sisältyy osahankkeita. Osahankkeet ovat Turun ammattikorkeakoulun ylempään ammattikorkeakoulututkintoon ja ammattikorkeakoulututkintoon liittyviä opinnäytetöitä. Opinnäytetyöt tuottavat sekä tietoa aiheeseen liittyen että tutkimuksellisin menetelmin luodun toimintamallin tai vastaavan pääprojektin käyttöön.

Yhteistyötä tehdään myös urheiluseurojen kanssa. Salakarin mukaan suurena murheena on lisääntynyt nuuskan käyttö urheilupiireissä.

– Nousevana trendinä on se, että nuoret taitoluistelua harrastavat tytöt käyttävät nuuskaa. Nuuskan uskotaan parantavan suorituskykyä, mutta se on täysin päinvastoin. Vähäinenkin käyttö on haitallista nuorten aivojen kehitykselle.

Osallistavaa koulutusta järjestetään myös vanhemmille sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuten opettajille ja terveydenhoitajille.

Lisätiedot

Siirry NIKO-toiminnasta kertovalle verkkosivulle

Räppäri Kodols eli Antti Koli. Avaa kuva isompana.