Siirry suoraan sisältöön

Terveyden edistäminen nuorten arjessa

Miltei puolet syövistä voitaisiin ehkäistä elintapoihin ja elinympäristöön vaikuttamalla. Niko-toiminnassa toteutetaan terveyden edistämisen työtä yhdessä nuorten ja heidän lähiyhteisöjensä kanssa.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Niko-toiminnan pyrkimyksenä on ennaltaehkäistä nuorten nikotiinituotteiden käyttöä Varsinais-Suomen alueella. Toiminta käynnistyi projektina, mutta on nykyisin vakiintunut osa yhdistyksen toimintaa.

Syynä projektin käynnistämiselle on huoli nuorten ja nuorten aikuisten nikotiinituotteiden lisääntyneestä ja monipuolistuneesta käytöstä sekä tarve kehittää syövän ennaltaehkäisyn malleja. Nikotiinituotteet aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden sekä runsaasti terveyshaittoja, kuten syöpää, sydän- ja verisuonisairauksia sekä metabolista oireyhtymää.

Niko-toiminnassa terveyden edistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä nuorten kanssa. Osallistavaa koulutusta järjestetään myös vanhemmille sekä nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille, kuten opettajille, terveydenhoitajille ja valmentajille.

Niko-toiminnan yksi päätuotoksista on Säkitön syyskuu -kampanja, jokaa kannustaa terveeseen, nuuskattomaan elämäntapaan ja sen tarkoituksena on lisätä tietoa nikotiinituotteista ja edistää nuorten nuuskattomuutta sekä nikotiinittomuutta.

Tavoitteena valtakunnallisuus

Niko-toiminnalla oma verkkosivusto sekä Facebook- ja Instagram-sivut. Verkkosivusto on suunniteltu syövän ennaltaehkäisyn kattavaksi tiedon jakamisen ja tuottamisen välineeksi nuorten ja heidän vanhempiensa sekä koulu- ja harrasteyhteisöjen käyttöön. Verkkoympäristön tarkoituksena on myös juurruttaa tietoa ja malleja suurelle yleisölle.

Tavoitteena on, että toimintamalleista tulisi tulevaisuudessa myös valtakunnallisia ja kansainvälisiä terveyden edistämisen ja syövän ennaltaehkäisyn malleja, jotka voivat tuottaa koulutusta, e-oppimateriaalia, opetusmateriaaleihin tutkimustietoa nikotiinituotteiden käytöstä, käytön ennaltaehkäisystä ja terveysriskeistä sekä monipuolisia koulutus- ja toimintamalleja nuorille ja heidän lähiympäristöilleen.

Nuuskaton urheilu -malli

Yhteistyötä tehdään myös urheiluseurojen kanssa. Suomen Syöpäyhdistys, Olympiakomitea ja EHYT ry ovat kehittäneet Nuuskaton urheilu -toimintamallin, joka sisältää maksuttomia työkaluja seuratoimijoille ja valmentajille nikotiinittomuuden edistämiseksi.

Niko-toiminta tarjoaa Varsinais-Suomen alueella Nuuskaton urheilu -toimintamallin käyttöönottoon liittyvän koulutuksen ja perehdytyksen. Koulutus sisältää ajankohtaista tietoa nuorten nuuskan ja muiden nikotiinituotteiden käytöstä ja terveyshaitoista sekä perehdytyksen toimintamallin työkaluihin.

Lisätiedot Niko-toiminnasta

Siirry Niko-toiminnan verkkosivulle