Siirry suoraan sisältöön

Perhekurssi syöpäkuntoutujille

Milloin?

14.–18.6.2021

Missä?

Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Kenelle?

Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään kurssin teemoja: henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien ohjelman aikana.

Mitä?

Vanhempien osalta kurssin tavoitteena on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan. Kurssin menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, keskustelut, pohdinta ryhmissä ja koko perheen yhteinen toiminta.

Lasten ja nuorten osalta kurssin tavoitteena on ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelminä on leikki, askartelu, liikunta, keskustelu, tunnetyöskentelyn eri menetelmät sekä koko perheen yhteinen toiminta.

Ohjaaja?

Kurssin ohjaajina toimivat sairaanhoitajat ja lapsiperhekoordinaattori. Kurssin ohjelmassa on mukana lisäksi  muita asiantuntijoita ja lastenohjaajia.

Hakuohjeet

Kurssille haetaan täyttämällä paperinen hakulomake. Hakulomake postitetaan osoitteeseen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Hakuaika kurssille päättyy 14.5.2021.

Lataa hakulomake (pdf)

Osallistujien määrä ja valinta

Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa