Siirry suoraan sisältöön

Aurinkoagenttien toiminta laajenee leikkipuistoihin

Aurinkoagentit opettavat päiväkodin lapsia levittämään aurinkorasvaa.

(26.6.2020)

Turun ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijat Janniine Jokinen, Meeri Kivi, Cynthia Loser ja Sonja Suominen ovat työstäneet opintoihinsa liittyvänä projektityönään Aurinkoagentti-toimintamallin alueelliseen puistotätitoimintaan.

Puistotätitoiminnassa havaittiin sama auringolta suojautumisen haaste kuin päiväkodeissa on havaittu: lasten aurinkorasvauksessa on puutteita päivähoidon aikana, eikä piha-alueilla välttämättä ole lainkaan varjopaikkoja. Lisähaasteita puistotätitoimintaan tuovat puistojen erilaiset mahdollisuudet suojata lapset auringolta ja säätilojen vaihtelut.

Puistotätitoiminnassa toteutettavan Aurinkoagentti-toiminnan tavoitteena on lisätä sekä lasten että lasten parissa toimivien aikuisten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta.

Aurinkoagentit jalkautuvat leikkipuistoihin koronarajoitusten väistyttyä

Koronavirusepidemian aikana toiminnan toteuttaminen puistossa ei ole ollut mahdollista, mutta toiminta pilotoidaan rajoitusten poistuessa mahdollisesti elokuussa. Pilotoinnissa lapset tapaavat aurinkoagentit pienryhmissä, joissa ovat mukana Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen terveydenedistämisen asiantuntija, sosionomiopiskelijoita sekä alueen puistotäteinä toimivat lastenhoitajat.

Toiminta toteutuu pitkälti samalla tavalla kuin päiväkodeissa: lapsille luetaan, lauletaan ja heidän kanssaan toteutetaan konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus puistoalueella. Toiminnassa käytetään Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Suomen Syöpäyhdistyksen aurinkosuojausmateriaaleja.

Puistotätitoimintaan laadittu toimintamalli sisältää lisäksi rungon toimintapäivän ohjaamiseksi, opastusta materiaalien käyttöön, vinkkejä lasten osallisuuden lisäämiseksi sekä puistotoimintaan soveltuvia leikkejä. Toiminnan arvioimiseksi ja kehittämiseksi malli sisältää myös vinkkejä palautteen keräämiseen lapsilta sekä aikuisille tarkoitetut kirjalliset arviointilomakkeet. Opiskelijat ovat lisäksi tehneet suunnitelman sosiaalisen median hyödyntämisestä osana Aurinkoagentti-toiminnan markkinointia.

Mistä Aurinkoagentti 2.0. -toiminnassa on kyse?

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen Aurinkoagentti 2.0 -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Samalla lasten parissa toimivia aikuisia koulutetaan auringolta suojautumiseen. Aurinkoagentit ohjaavat lapsia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin.

Aurinkokäyttäytymisellä voidaan vaikuttaa ihosyövän syntyyn ja pienentää UV-säteilyn aiheuttamien ihomuutosten riskiä. Auringon UV-säteily on vaarallista erityisesti lapsen herkälle iholle. Siksi lapset on syytä suojata säteilyltä huolellisesti. Mitä nuorempana iho altistuu haitalliselle säteilylle, sitä pidemmän aikaa ihovaurioilla on aikaa kasaantua ja kehittyä pahimmillaan ihosyöväksi.

Lapsille kannattaa opettaa auringolta suojautuminen jo pienenä niin, että varjossa oleskelusta, peittävästä vaatetuksesta ja aurinkolaseista sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee normaali tapa.