Siirry suoraan sisältöön

Corona-anvisningar för dig som deltar i Syd-västra Finlands Cancerförenings verksamhet

(11.3.2020)

Bästa deltagare i Sydvästra Finlands Cancerförenings verksamhet!

Vi vill för vår del förebygga spridningen av coronaviruset. Därför ber vi dig följa nedan beskrivna instruktioner då du deltar i kurser, evenemang och träffar som arrangeras av cancerföreningen eller lokalavdelningarna.

Vi meddelar ifall nedanstående instruktioner ändras.

Försiktighetsåtgärder kring coronaviruset för deltagare i föreningens och cancerklubbarnas verksamhet:

1. Om du reser till områden som Institutet för hälsa och välfärd klassar som epidemiområden (för tillfället Fastlandskina, Iran, Sydkorea, Italien och österrikiska Tyrolen och tyska delstaten Nordrhein-Westfalen), eller om du har varit i kontakt med personer som insjuknat eller utsatts för smitta, avstå från att delta i föreningens eller lokalavdelningarnas evenemang och träffar under 14 dygn efter din hemkomst eller exponering för smitta. Observera, att även kortvarig vistelse på flygfält i riskområdena likställs med att resa i området. Riskområdena kan ändras, och vi följer THL:s definitioner.

2. Om du har influensasymptom, avstå från att delta i föreningens och lokalavdelningarnas verksamhet – oavsett om du har vistats i ett riskområde eller om du är känner till eventuell exponering för coronaviruset.

3. Försäkra sig om god handhygien. Vi rekommenderar att du tvättar händerna då du kommer till våra lokaler.

4. Under epidemin skakar vi inte händer.

Övrigt

Ifall du misstänker att du har utsatts för coronaviruset, ta genast kontakt med hälsovården på din ort, t.ex. genom att ringa eller chatta. Uppsök inte hälsocentralen.

Följ myndigheternas anvisningar. I Finland ansvarar Institutet för hälsa och välfärd för de nationella anvisningarna. Utrikesministeriet ansvarar för reserekommendationer och landsvisa reseupplysningar.

Foto: ©Alexander Raths – stock.adobe.com