Siirry suoraan sisältöön

TARMO-terveyspeli valtakunnalliseksi terveystiedon opetusmenetelmäksi

(21.11.2019)

NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projektin yhtenä konkreettisena tuotoksena laadittiin terveydenedistämisen lautapeli yläkouluikäisille nuorille. Peli on tarkoitus jakaa maksutta yläkoulujen terveystiedon opetuksen materiaaliksi valtakunnallisesti marraskuusta alkaen.

Terveydenedistämisen lautapeli osallistaa, motivoi ja sitouttaa nuoria tekemään tietoisia valintoja omaa terveyttään koskien. Opetuspelin sisältö on suunniteltu yläkoulun terveystiedon opetussuunnitelmaan perustuvaksi, ja pelillä tavoitellaan oppimiskokemuksen luomista sekä pelin aineiston hallintaa.

Lautapelin alkuperäinen versio on Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyön tulos, ja se on tuotettu yhteistyössä Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin ja Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Peleillä terveyttä edistäviä vaikutuksia

Tarmo-terveyspeliin valikoitui viisi eri aihealuetta: nikotiinituotteet, alkoholi ja huumausaineet, terveelliset elintavat, mielenterveys sekä seksuaaliterveys. Näiden lisäksi peliin sisältyy Toimi!-kortit, joiden tarkoituksena on sekä harjoittaa nuorten tiedonhakutaitoja että kannustaa ja aktivoida nuoria toimimaan ja kehittämään peliryhmän kesken konkreettista ja kevyttä toimintaa pelin aikana.

Luodun lautapelin tavoitteena on terveellisten elintapojen ylläpitäminen sekä terveyskäyttäytymisen muutoksen tukeminen. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoutta terveyteen liittyvistä keskeisistä asioista ja saada nuoret pohtimaan omaa terveyskäyttäytymistään toiminnallisella ja osallistavalla tavalla. Pelillisyyden etuna on pelaajien käyttäytymisen muuttuminen toivottuun suuntaan.

– Pelillistäminen on asiallisten, tärkeiden ja vakavienkin asioiden toteuttamista houkuttelevimmiksi ja helpommaksi käsittää, kertoo projektipäällikkö Minna Salakari.

Pelaaminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, sosiaalisten kontaktien luomiseen sekä vuorovaikutukseen pelaajien kesken – yhdessä pelaaminen voi huomaamatta harjaannuttaa myös nuorten kognitiivisia taitoja.

– Tarmo-terveyspeli on tarkoitus integroida osaksi alueellista ja valtakunnallista terveyskasvatusta ja sitä voidaan käyttää kouluissa paitsi terveystiedon, myös biologian ja liikunnan tuntien yhteydessä opetuksen oheis- ja lisämateriaalina, Salakari toteaa.

”Lautapeliä on helppo pelata missä vaan!”

Terveydenedistämisen lautapeli on esitestattu yli 300:lla nuorella ja 30:llä koulutus- ja kasvatusalan ammattilaisella. Esitestauksessa saatujen palautteiden sekä testauksissa tehtyjen havaintojen avulla selvitettiin pelin toteutuksen onnistuvuutta ja pelin toimivuutta nuorten terveydenedistämisen menetelmänä.

Testauksista saatu palaute nuorilta ja ammattilaisilta oli pääosin positiivista, ja pelin koettiin edistävän terveystiedon oppimista. Nuoret pitivät peliä mielenkiintoisena ja hyvänä terveydenedistämisen välineenä.

– Todella opettavaista sisältöä. Tätä voisi erityisesti käyttää kokeeseen harjoitteluun, pohtivat yhdeksäsluokkalaiset esitestaajat.

– Ja lautapeliä on helppo pelata melkein missä vaan!

Peli osoittautui jo testausvaiheessa onnistuneen erinomaisesti vastaamaan nuorten toiminnallisen oppimisen tarpeisiin – lautapeli on nuoria osallistava ja helposti moniin eri ympäristöihin jalkautettava terveydenedistämisen malli.

– Se palvelee hyvin NIKO-projektin tarkoitusta viedä terveyttä edistävää toimintaa sinne, missä nuoret ovat! Salakari iloitsee.

 

Kuva: Suomen Syöpäyhdistys