Siirry suoraan sisältöön

Perhekurssi kaikille syöpää sairastaville

Milloin?
13.–17.6.2022

Missä?
Meri-Karinan hyvinvointikeskus, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku

Kenelle?
Kurssi on tarkoitettu perheille, joissa toinen vanhemmista on sairastunut syöpään ja perheessä on alaikäisiä lapsia. Kurssi on tarkoitettu perheille, jotka ovat kiinnostuneita käsittelemään kurssin teemoja, joita ovat henkinen selviytyminen ja voimavarojen löytäminen, ymmärryksen lisääntyminen perheenjäsenen vaikean sairauden vaikutuksesta lapsen käyttäytymiseen ja perheen hyvinvointia edistävät tekijät. Lapsille järjestetään ohjattua toimintaa vanhempien oman ohjelman aikana.

Mitä?
Vanhempien osalta kurssin tavoitteena on saada vertaistukea samassa tilanteessa olevilta kurssilaisilta, lisätietoa sairauden vaikutuksista perhedynamiikkaan ja auttaa vanhempia tunnistamaan omia voimavarojaan. Kurssin menetelminä ovat asiantuntija-alustukset, keskustelut, pohdinta ryhmissä ja koko perheen yhteinen toiminta.

Lasten ja nuorten osalta kurssin tavoitteena on ryhmäytyminen, vertaistuen saaminen, perheiden yhdessäolo, onnistumisen kokemukset sekä tunnetyöskentely ja vanhemman sairauden käsittely toiminnallisten menetelmien kautta. Menetelminä on leikki, liikunta, tunnetyöskentelyn eri menetelmät sekä koko perheen yhteinen toiminta.

Ohjaajat
Moniammatillinen työryhmä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistys ry.

Hakuohjeet
Hae kurssille täyttämällä sähköinen hakulomake. Voit hakea myös täyttämällä paperisen hakulomakkeen, joka postitetaan osoitteeseen: Lounais-Suomen Syöpäyhdistys, Seiskarinkatu 35, 20900 Turku. Hakuaika kurssille päättyy 13.5.2022.

Täytä sähköinen hakulomake

Lataa hakemuslomake (pdf)

Osallistujien määrä ja valinta
Kurssille valitaan 10 perhettä hakemuksen perusteella. Osallistuminen kurssille on maksutonta.

Lisätietoa
Meri-Karinan kurssitoimisto, kurssi@lssy.fi, 02 2657 610

Lue lisää kursseista