Siirry suoraan sisältöön

Aurinkoagentit vierailivat seitsemässä päiväkodissa

Päiväkoti Vilskeen lapset perehtyvät auringolta suojautumiseen Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden johdolla.

(1.7.2019)

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys (LSSY) käynnisti vuonna 2018 Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) laatiman mallin pohjalta Aurinkoagentit 2.0 -toiminnan, jonka tavoitteena on lisätä lasten ja vanhempien tietoisuutta auringon riskeistä, auringolta suojautumisesta ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Toiminnan myötä päivähoidon ammattilaiset saavat tietoa auringon riskeistä ja niiltä suojautumisesta. Aurinkoagentit 2.0 -toiminta on osa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ennaltaehkäisevää terveydenedistämistoimintaa.

Keväällä 2018 Aurinkoagentti 2.0 -toimintaa pilotoitiin yhdessä päiväkodissa ja keväällä 2019 toimintaa toteutettiin seitsemässä päiväkodissa. Lisäksi päivähoidon ammattilaisille järjestettiin Aurinkoaamiainen-koulutuksia neljästi Varsinais-Suomen alueella. Toimintaa johtivat kolme LSSY:n terveydenedistämistyön tai kasvatuksen asiantuntijaa. Mukana oli myös Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita.

Toiminnan tavoitteena oikeanlainen auringolta suojautuminen

SSY:n tekemien selvitysten mukaan päiväkodeissa on haasteita lasten aurinkorasvauksessa päivähoidon aikana. Lisäksi monien päiväkotien piha-alueilla ei ole lainkaan varjopaikkoja, joissa lapset voivat suojautua auringolta. Mitä useammin lapsi altistuu UV-säteilylle, sitä herkemmin ihovauriot kehittyvät ihosyöväksi. Erityisesti lapselle auringon UV-säteily on vaarallista, koska lapsen iho on ohuempi kuin aikuisilla. Lisäksi lapsen ihon suojamekanismit ovat vielä kehittymättömiä.

Oikeanlaisen aurinkokäyttäytymisen ohjauksen ja neuvonnan kohdistaminen lapsiin, vanhempiin ja päivähoidon ammattilaisiin on tärkeää, jotta siitä muodostuu totuttu käytäntö lapsuudesta alkaen.

Aurinkoagentti-toimintaa toteutettiin kaikkiaan seitsemässä päiväkodissa 4–6-vuotiaiden lasten ryhmissä SSY:n laatiman mallin pohjalta, sitä Aurinkoagenttien omaan toimintakonseptiin muokaten. Toiminnasta vastasivat LSSY:n terveydenedistämisen asiantuntijat ja Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijat. Aurinkoagentti-toimintaa toteutettiin ryhmissä sadun ja toiminnallisten tuokioiden menetelmin. Lasten kanssa toteutettiin konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus. Lapset myös opettivat ja ohjasivat toisiaan. Lasten vanhemmille toimitettiin SSY:n laatima Auringossa terveellisesti -opas, jonka kautta vanhemmat saavat tietoa oikeanlaisesta aurinkokäyttäytymisestä.

Aurinkoaamiaiselta eväitä ammattilaisille 

LSSY:n Aurinkoagentit kouluttivat toiminnassaan myös päivähoidon ammattilaisia. Koulutukset järjestettiin ”Aurinkoaamiainen”-teemalla Turussa, Salossa, Kaarinassa ja Raisiossa viikolla 13. Koulutusten tarkoituksena oli lisätä lasten parissa toimivien ammattilaisten tietoisuutta auringon riskeistä ja opettaa heitä huolehtimaan oikealla tavalla lasten aurinkosuojauksesta päivähoidon aikana. Tarkoituksena oli myös, että päivähoidon ammattilaiset vievät koulutuksista saatua tietoa eteenpäin päiväkoteihinsa ja opettavat lapsia suojautumaan auringolta.

Koulutuksiin osallistui päiväkotien henkilökuntaa yhteensä 38 päiväkodista. Kaikille päiväkodeille annettiin Aurinkoagentti-toiminnan materiaalikassi mukaan, jotta he voivat työssään toteuttaa konseptin mukaista toimintaa lapsille. Koulutukseen osallistuneiden kesken arvottiin jokaisessa koulutustilaisuudessa aurinkopurje, jonka voittaja sai viedä päiväkotiinsa. Purjeen avulla päiväkodin pihaan saatiin lisää varjopaikkoja.

LSSY:n järjestämät Aurinkoaamiainen-koulutustilaisuudet sekä niissä jaettava materiaali olivat osallistujille maksuttomia. Näin taattiin tasa-arvoinen mahdollisuus osallistua koulutuksiin päiväkotien resursseista riippumatta. Kouluttajina toimivat terveydenedistämistyön ja kasvatustyön asiantuntijat.

”Musta tulee isona aurinkoagentti!”

Aurinkoagentti-toiminta koettiin sekä lasten että ammattilaisten palautteiden mukaan erittäin tärkeäksi. Lasten antamien avointen palautteiden perusteella Aurinkoagentit ovat tervetulleita päiväkotiin uudestaan, ja moni kertoi oppineensa oikeanlaisen aurinkorasvauksen, osaavansa pakata rantakassin, tietävänsä, miten tulee suojautua hellepäivinä auringolta ja millä tavalla voi auttaa pienempiä päiväkotilaisia suojautumisessa. Eräs poika ilmoitti tomerasti toiminnan päätteeksi: ”Musta tulee isona Aurinkoagentti!” ja toinen kysyi ”Koska te tulette takaisin?”

Koulutuksiin osallistuneilta kerättiin palaute koulutuksen hyödyllisyydestä ja onnistumisesta. Kaikkien koulutusten keskiarvoksi tuli 4,8 (1=täysin eri mieltä, 5=täysin samaa mieltä). Avoimista palautteista ilmenee, että asia koettiin erittäin tärkeäksi, ja toiveena onkin, että toiminta jatkuu ja laajenee ensi vuonna. Toiminnan ohjaaja ja kouluttajat koettiin innostaviksi ja asiantunteviksi.

Aurinkoagenteilta on tilattu runsaasti materiaaleja ja heitä pyydetty vierailuille jo 12 päiväkotiin vuonna 2020. Toimintaa on tarkoitus kehittää edelleen saatujen palautteiden perusteella ja toiminta pilotoidaan lisäksi perhepäivähoitoon ja puistotätitoimintaan ensi vuonna. Turun kaupungin varhaiskasvatuksen työsuojeluvaltuutetun pyynnöstä Aurinkoagentti-toiminnasta vastaavat asiantuntijat laativat yleisen toimintaohjeistuksen aurinkokäyttäytymisestä Turun kaupungin varhaiskasvatukselle huhtikuussa. Tarkoituksena on, että ohjeistus jaetaan kaikkiin Turun kaupungin päiväkoteihin.

Aurinkoagentti-toiminta on ollut esillä runsaasti Lounais-Suomen suomen- ja ruotsinkielisessä alueen mediassa kevään aikana. Toiminta on näkynyt muun muassa Ylen alueuutisissa, Yle Fem -uutisissa, Aamuset-lehdessä ja Åbo Underrättelser -lehdessä.

Aurinkoagentti-toiminnassa käytetyt aurinkorasvat sponsoroi Orion.