Siirry suoraan sisältöön

Saattohoitokotien julkilausuma

(23.5.2018)

Saattohoitoa on kehitetty samaan aikaan, kun Suomessa on tehty mittavaa sosiaali- ja terveyspalvelujen uudistusta. Valmisteilla oleva lainsäädäntö vaikuttaa myös saattohoidon toteuttamiseen. Lainsäätäjän tulee turvata sairaanhoitopiirien ja maakuntien mahdollisuudet tukeutua myös tulevaisuudessa saattohoitokotien vahvaan ja koeteltuun osaamiseen.

Suomessa on keskusteltu laajasti ja monipuolisesti saattohoidon kehittämisestä sekä kansalaisten että lainsäätäjien keskuudessa. Kansalaisaloite eutanasian laillistamisesta johti saattohoitolain valmistelun aloittamiseen. Samaan aikaan Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisi uudet suositukset palliatiivisen hoidon ja saattohoidon järjestämisestä loppuvuodesta 2017. Suositusten tavoitteena on taata jokaiselle kansalaiselle yhdenmukainen oikeus hyvään saattohoitoon. Tavoite on erittäin kannatettava, kunnianhimoinen ja vaatii paljon työtä hoidon järjestämiseksi. Suosituksissa koordinaatiovastuu on yliopistosairaaloilla. Hoidon laadun varmistamiseksi tarvitaan myös laajamittainen koulutus osaamisen parantamiseksi kaikilla hoidon tasoilla.

Ensimmäiset Suomeen perustetut saattohoitokodit täyttävät tänä vuonna 30 vuotta. Nuorinkin on toiminut jo 16 vuotta. Toiminta on ollut pioneerityötä kuolevien ihmisten auttamiseksi. Saattohoitokotien ydinosaamista on potilaan yksilöllinen ja kokonaisvaltainen hoitaminen, kriisissä olevien läheisten tukeminen sekä henkilökunnan hyvinvoinnista ja osaamisesta huolehtiminen. Saattohoitoyhteisössä jokainen työntekijä saa keskittyä perustehtäväänsä kohdaten samalla arvostavasti kuolevan potilaan ja hänen läheisensä yksilöinä. Lisäarvoa on tuonut saattohoitokodeissa alusta alkaen toiminut laaja koulutettujen, monitaitoisten vapaaehtoisten joukko. Saattohoitokodit ovat kouluttaneet myös terveydenhuollon asiantuntijoita ja toteuttaneet saattohoitopotilaiden edunvalvontaa. Saattohoito on ollut ja on työnä arvokasta ja arvostettua.

Hyvä, turvallinen ja osaava saattohoito kuuluu myös vaikeasti oireileville potilaille. Kuolema muuttaa perheen elämän ja siihen sopeutuminen voi olla vaikeaa kaikille osallisille. Saattohoitokodeissa annetaan tukea koko perheelle, pieniä lapsia unohtamatta. Tuen antaminen on tärkeää ennaltaehkäisevää työtä. Saattohoitokotien toimintakulttuuri on keskeinen osa vaativaa saattohoitoa nyt ja tulevaisuudessa.

 

Helsingissä 21.5.2018

Mirja Sisko Anttonen, johtaja, Terho-säätiö sr Terhokoti
Riikka Koivisto, johtaja, Koivikkosäätiö sr Koivikko-koti
Ville Viitanen, johtaja, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö sr Karinakoti
Mirja Jussila, johtaja, Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr Pirkanmaan Hoitokoti
Annikki Thodén, hallituksen puheenjohtaja, Terho-säätiö sr Terhokoti
Eija Aittola, hallituksen puheenjohtaja, Koivikkosäätiö sr Koivikko-koti
Jouko Suonpää, hallituksen puheenjohtaja, Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö sr Karinakoti
Anne Lindfors, hallituksen puheenjohtaja, Syöpäpotilaiden Hoitokotisäätiö sr Pirkanmaan Hoitokoti

 

Lisätiedot:

Ville Viitanen, asiamies, Karinakoti / Lounais-Suomen Saattohoitosäätiö
02 2657 601, ville.viitanen@lssy.fi