Siirry suoraan sisältöön

Uusi lautapeli motivoi nuoria terveellisiin valintoihin  

(11.4.2019)

NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projektin yhtenä konkreettisena tuotoksena on laadittu terveydenedistämisen lautapeli yläkouluikäisille nuorille. Peli on tarkoitus jakaa yläkoulujen terveystiedon opetuksen materiaaliksi valtakunnallisesti. Sillä saavutetaan terveyttä edistäviä vaikutuksia. 

Terveydenedistämisen lautapeli täydentää NIKO-projektin tavoitteita osallistaen, motivoiden ja sitouttaen nuoria tekemään omaa terveyttään koskevia tietoisia valintoja. Pelin alkuperäinen versio on Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyön tulos, ja se on kustannettu yhteistyössä Suomen Syöpäyhdistyksen kanssa.

Opetuspelin sisältö on suunniteltu yläkoulun terveystiedon opetussuunnitelmaan perustuvaksi, ja pelillä tavoitellaan oppimiskokemuksen luomista sekä pelin aineiston hallintaa. Lautapeliin valikoitui viisi eri aihealuetta: nikotiinituotteet, alkoholi ja huumausaineet, terveelliset elintavat, mielenterveys sekä seksuaaliterveys.

Luodun lautapelin tavoitteena on terveellisten elintapojen ylläpitäminen sekä terveyskäyttäytymisen muutoksen tukeminen. Tavoitteena on lisätä nuorten tietoutta terveyteen liittyvistä keskeisistä asioista ja saada nuoret pohtimaan omaa terveyskäyttäytymistään toiminnallisella ja osallistavalla tavalla. Pelillisyyden etuna on pelaajien käyttäytymisen muuttuminen toivottuun suuntaan. Pelillistäminen on asiallisten, tärkeiden ja vakavienkin asioiden toteuttamista houkuttelevimmiksi ja helpommaksi käsittää.

Lautapelin pelaaminen tarjoaa nuorille mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, sosiaalisten kontaktien luomiseen sekä vuorovaikutukseen pelaajien kesken – yhdessä pelaaminen voi huomaamatta harjaannuttaa myös nuorten kognitiivisia taitoja.

Jatkossa lautapeli on tarkoitus integroida osaksi alueellista ja valtakunnallista terveyskasvatusta, ja sitä voidaan käyttää kouluissa opetuksen oheis- ja lisämateriaalina paitsi terveystiedon myös biologian ja liikunnan tuntien yhteydessä.

Terveydenedistämisen lautapelin tavoitteena on lisätä nuorten tietoutta terveyteen liittyvistä asioista ja saada nuoret pohtimaan omaa terveyskäyttäytymistään toiminnallisella ja osallistavalla tavalla. Pelin ulkoasun on suunnitellut Aleksi Rajamäki. 

Helppo pelata missä vaan!” 

Terveydenedistämisen lautapeli on esitestattu yli 300:lla nuorella ja 30:llä koulutus- ja kasvatusalan ammattilaisella. Esitestauksessa saatujen palautteiden sekä testauksissa tehtyjen havaintojen avulla selvitettiin pelin toteutuksen onnistuvuutta ja pelin toimivuutta nuorten terveydenedistämisen menetelmänä. Testauksista saatu palaute nuorilta ja ammattilaisilta oli pääosin positiivista, ja pelin koettiin edistävän terveystiedon oppimista. Nuoret pitivät peliä mielenkiintoisena ja hyvänä terveydenedistämisen välineenä.

Peli osoittautui jo esitestausvaiheessa onnistuneen erinomaisesti vastaamaan nuorten toiminnallisen oppimisen tarpeisiin – lautapeli on nuoria osallistava ja helposti moniin eri ympäristöihin jalkautettava terveydenedistämisen malli. Se palvelee hyvin NIKO-projektin tarkoitusta viedä terveyttä edistävää toimintaa sinne, missä nuoret ovat.

Pelistä sanottua

Yhdeksäsluokkalaiset tytöt:

Todella opettavaista sisältöä. Voisi mahdollisesti käyttää kokeeseen harjoitteluun. Ja lautapeliä on helppo pelata melkein missä vaan!

Kahdeksasluokkalaiset pojat:

Ihan jees!

 

Teksti: Minna Salakari
Kuvat: Aleksi Rajamäki