Siirry suoraan sisältöön

Kunnossa arkeen – osallistu liikuntatutkimukseen!

(28.9.2022)

Turussa käynnistyy syksyllä monimuotoinen liikuntaharjoittelututkimus, jonka tavoitteena on selvittää syövästä kuntoutuvien fyysisen aktiivisuuden yhteyttä elämänlaatuun, yksilölliseen fyysiseen toimintakykyyn sekä kestävyys-, liikkuvuus- ja lihasvoimatasoihin. Etsimme nyt henkilöitä mukaan tutkimukseen.

Liikuntaharjoittelu koostuu ryhmämuotoisesta harjoittelusta ja kotona tehtävistä harjoitteista. Ryhmämuotoisessa liikuntaharjoittelussa tehdään lihasvoima- ja kestävyysharjoittelua Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa kerran viikossa kahdeksan viikon ajan keskiviikkoisin 12.10.–30.11. klo 17.00–18.15. Kotona kerran viikossa tehtävät harjoitteet toteutetaan etänä.

Sovellut tutkimukseen, jos

 • Syöpähoitojesi päättymisestä on alle 12 kuukautta tai olet aivan syöpähoitojen loppuvaiheessa.
 • Olet iältäsi 18–70-vuotias.
 • Olet suomenkielinen.
 • Liikut ilman apuvälineitä.
 • Kykenet kulkemaan omakustanteisesti Meri-Karinan hyvinvointikeskukseen (Seiskarinkatu 35, Turku) kerran viikossa kahdeksan viikon ajan.
 • Pystyt osallistumaan etänä liikuntaharjoitteluun esimerkiksi älypuhelimen, tabletin tai tietokoneen välityksellä.

Mikäli kiinnostuit osallistumisesta, ilmoittaudu viimeistään 4.10. terveyden edistämisen asiantuntija, sairaanhoitaja Jenni Vaskelaiselle, jenni.vaskelainen@lssy.fi tai 044 451 5553.

Tutkimukseen osallistuminen tapahtuu ilmoittautumisjärjestyksessä.

Miten tutkimus etenee?

 • Kiinnostun tutkimuksesta ja otan yhteyttä tutkijaan.
 • Tutkija varmistaa soveltuvuuteni ja osallistumiseni tutkimukseen.
 • Saan infon tutkimuksesta kirjallisesti ja suullisesti. Saan vuorokauden aikaa miettiä osallistumistani tutkimukseen.
 • Tutkija ottaa minuun yhteyttä ja varmistaa halukkuuteni tutkimukseen osallistumiseen.
 • Minulle sovitaan yksilöllinen aika alkumittauksiin (kyselyt ja fyysiset testit), jonka aluksi allekirjoitan suostumuksen tutkimukseen.
 • Osallistun ryhmämuotoiseen (noin 10–15 henkilöä) liikuntaharjoitteluun sovittuna ajankohtana Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa.
 • Teen kotona kotiharjoitteita kerran viikossa ja täytän liikuntapäiväkirjaa.
 • Minulle sovitaan yksilöllinen aika loppumittauksiin (kyselyt ja fyysiset testit).
 • Osallistun tutkimukseen vapaaehtoisesti ja voin keskeyttää osallistumiseni milloin tahansa tutkimuksen aikana.

Mitä hyötyä tutkimukseen osallistumisesta on minulle?

 • Tutkimus saattaa vaikuttaa myönteisesti toimintakykyyni ja vähentää syöpähoidoista minulle aiheutuneita mahdollisia sivuoireita.
 • Minulla on mahdollisuus konsultoida fysioterapeuttia ja sairaanhoitajaa sekä terveydenedistämisen asiantuntijaa viikoittaisten tapaamisten yhteydessä.
 • Minulla on mahdollisuus saada vertaistukea viikoittaisissa tapaamisissa.
 • Saan tapaamisissa myös vinkkejä arjessa selviytymiseen ja oman terveyteni edistämiseen.

Tutkimus on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Läntisen Syöpäkeskuksen yhteistutkimushanke.