Siirry suoraan sisältöön

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen uudenaikainen terveydenedistämistyö näkyvästi esillä Syöpähaaste 2020 -kilpailussa

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektissa opinnäytetyötään tekevä, Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Mikko Viitanen sijoittui toiseksi valtakunnallisessa Syöpähaaste 2020 -kilpailussa.

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektissa opinnäytetyötään tekevä, Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Mikko Viitanen sijoittui toiseksi valtakunnallisessa Syöpähaaste 2020 -kilpailussa.

 (2.4.2020)

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektissa opinnäytetyötään tekevä Mikko Viitanen sijoittui toiseksi valtakunnallisessa syöpähaastekilpailussa alakoululaisille suunnatulla terveydenedistämisen lautapelillä. Yhdistyksen Aurinkoagentti 2.0 – ja Terveysbussi-toiminta saivat kunniamaininnat.

Syöpähaaste 2020 -kilpailu on kansalaisille, tutkijoille, yrityksille ja terveydenhuollon ammattilaisille suunnattu kilpailu, jossa tavoitteena on löytää uusia ideoita, miten syövän ehkäisyä ja hoitoa voisi kehittää ja elämää syövän kanssa voisi parantaa.

Helmikuun alkupuolella käynnistyneeseen kilpailuun lähetettiin kaikkiaan 119 ideaa. Kilpailu huipentui etäyhteyden välityksellä 16.3. pidettyyn finaaliin, jossa NIKO-projektin projektipäällikkö Minna Salakari ja sairaanhoitaja, Turun ammattikorkeakoulun Master School -opiskelija Mikko Viitanen esittelivät tuomaristolle lautapelin sekä Aurinkoagentti 2.0 – ja Terveysbussi-toiminnan.

Kilpailun henkilökategoriassa hopealle sijoittunut Ville Viitanen on erittäin tyytyväinen sijoitukseensa.

– Ihan uskomaton juttu! Kun laadimme hakemusta, tuli tunne, että tämä me viedään finaaliin. Mahtavaa, että saamme sekä omaa tekemistä ja koulutusta että NIKO-projektia näkyviin, Viitanen iloitsee.

Pelit ovat erinomainen keino nuorten terveyskasvatuksessa

NIKO-projekti on Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen ja Turun ammattikorkeakoulu yhteinen projekti, jonka tavoitteena on nuorten terveyden edistäminen. Viitasen opinnäytetyönään tekemä lautapeli motivoi alakoululaisia tekemään tietoisia valintoja, jotka koskevat heidän terveyttään.

– Pelin sisältö perustuu alakoulun opetussuunnitelmaan. Tavoitteena on, että oppilaat hallitsevat pelin aineiston, kertoo projektipäällikkö Minna Salakari.

– Pelissä käsitellään erityisesti päihteitä, nikotiinituotteita ja elintapoja. Jopa 40 prosenttia syövistä voidaan ennaltaehkäistä terveellisillä elintavoilla, Salakari jatkaa.

Tutkimusten mukaan terveydenedistämistyön tulisi painottua alakoulun viimeisille luokka-asteille, jotta terveyden edistäminen olisi mahdollisimman tehokasta.

– Pelillistäminen on asiallisten, tärkeiden ja vakavienkin asioiden toteuttamista houkuttelevammalla ja helpommin käsiteltävällä tavalla. Pelien on todettu olevan erinomainen keino, jonka avulla nuorille voidaan opettaa terveyskasvatusta, Viitanen perustelee ideaansa.

Pelaaminen tarjoaa nuorille myös mahdollisuuden yhdessä tekemiseen, sosiaalisten suhteiden luomiseen sekä vuorovaikutukseen pelaajien kesken – yhdessä pelaaminen voi huomaamatta harjaannuttaa myös nuorten kognitiivisia taitoja.

Aurinkoagentit ja Terveysbussi tarjoavat maksuttomia palveluja

Kunniamaininnan saaneet Aurinkoagentti 2.0 ja Terveysbussi -toiminnat ovat edistyksellisiä, kohderyhmälähtöisiä terveydenedistämisen ja syövän ennaltaehkäisyn toimintamalleja.

Aurinkoagentti 2.0 -toiminnan tavoitteena on lisätä lasten tietoisuutta auringon riskeistä ja edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Aurinkoagentit ohjaavat lapsia aurinkorasvauksessa satujen ja leikkien avulla. Oikeanlaisella aurinkokäyttäytymisellä voidaan pienentää UV-säteilyn aiheuttamien ihomuutosten riskiä.

Terveysbussi puolestaan tarjoaa eri väestöryhmille nykyaikaisen palvelukokonaisuuden, jolla voidaan taata maksuton, oikea-aikainen ja tasa-arvoinen palvelu. Tavoitteena on väestön terveyden edistäminen, matalan kynnyksen palvelujen tarjoaminen yhteistyöjärjestöjen kanssa, tietoisuuden lisääminen omaan terveyteen ja hyvinvointiin vaikuttavista seikoista sekä syöpäyhdistysten keskeisimpien palveluiden levittäminen alueellisesti ja valtakunnallisesti.

– Tavoitteena on myös yhdenmukaistaa alueellisten syöpäyhdistysten ydinpalveluja ja siten palvelujen saatavuutta eri alueilla, toteaa Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen toimitusjohtaja Ville Viitanen.

Kuvaaja: Mikko Viitanen