Siirry suoraan sisältöön

FC Interin jalkapalloilijoiden nuuskan käyttö vähäistä

(17.6.2020)

Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin ja FC Interin toteuttamassa kyselyssä selvitettiin turkulaisten jalkapalloilijanuorten nikotiinituotteiden käyttöä ja tuotteisiin liittyviä asenteita. Tulosten mukaan nuoret voivat hyvin ja heidän nuuskan käyttönsä on vähäistä. Nuoret kokivat, että urheiluseuralla on vastuu nuorten nuuskan käyttöön puuttumisessa.

Tiedetään, että urheilevat – erityisesti jääkiekkoilevat ja jalkapalloilevat –  nuoret käyttävät runsaasti nuuskaa. Tupakointi sen sijaan on vähentynyt, ja tupakointi mielletään urheilijoiden terveydelle ja suorituskyvylle haitalliseksi. Sen sijaan asenteet nuuskaa kohtaan ovat tunnetusti myönteisimmät, eikä nuuskaan liitetä terveyshaittoja.

FC Interin nuorille suunnatussa sähköisessä kyselyssä kartoitettiin jalkapalloilevien nuorten ja heidän lähiaikuistensa koettua terveyttä ja keinoja terveyden ylläpitämiseen sekä nikotiinituotteiden käyttöä ja käyttöön liittyviä asenteita. Kysely toteutettiin toukokuun aikana. Suurin osa kyselyyn vastanneista oli poikia. Pelaajanuorten keski-ikä oli 14 vuotta. Kyselyyn vastasi 67 nuorta ja 27 aikuista.

Nuoret jalkapalloilijat voivat hyvin

Kyselyyn vastanneista 66 prosenttia kokee terveydentilansa erittäin hyväksi ja 34 prosenttia hyväksi. Nuoret huolehtivat terveydestään ja hyvinvoinnistaan pääasiassa säännöllisellä liikunnalla ja elintapavalinnoilla.

Suurin osa nuorista raportoi myös nukkuvansa säännöllisesti ja riittävästi, ja osa heistä käytti päivittäisten aterioiden lisäksi lisäravinteita lisätäkseen hyvinvointiaan.

– Kyselyn mukaan nuoret kokevat säännöllisen harrastuksen, ystävyyssuhteet ja päihteettömyyden merkittäviksi hyvinvoinnistaan huolehtimisen keinoiksi, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen NIKO-projektin projektipäällikkö Minna Salakari ja projektikoordinaattori Jenni Vaskelainen kertovat.

”Nuuska ei sovi urheiluun!”

Alle viisi prosenttia kyselyyn vastaajista kertoi käyttävänsä nuuskaa, ja vain viidesosa kaikista käyttäjistä käyttää tuotetta päivittäin tai viikoittain. Myös muiden tupakkatuotteiden käyttö on vähäistä, eivätkä nuoret tai heidän lähiaikuisensa käytä perinteistä tupakkaa juuri lainkaan.

– Merkittävää on, että vaikka 30 prosenttia nuorten kavereista tai lähipiiristä on ainakin kokeillut nuuskaa, ei jalkapalloilevien nuorten keskuudessa säännöllistä nuuskan käyttöä juurikaan esiinny, Vaskelainen iloitsee.

Nuorten mukaan nuuskaa käytetään erityisesti kokeilunhalusta ja vertaispaineesta. Nuoret käyttävät tuotetta myös ”ollakseen cool” ja halusta kuulua porukkaan sekä rentoutumiseen. Asennekartoituksen mukaan 84 prosenttia nuorista ajatteli, ettei nuuska sovi urheilijoille, ja liki puolet vastaajista koki, ettei nuuska ole yhtään terveellisempi vaihtoehto kuin perinteinen tupakka.

– Nuuskan ei aiemmista tutkimuksista poiketen mielletty aiheuttavan hyvää oloa, kohottavan mielialaa tai parantavan suorituskykyä.

– Loistava juttu on, että nuuskan käyttöä ei mielletä Interissä vahvasti urheilijan imagoon kuuluvaksi, ja että nuuskan vaarat tiedostetaan hyvin, Interin junioritoiminnan palvelupäällikkö Eveliina Hulkkonen toteaa.

Nuuskan käyttöön tulee puuttua

Nuoret mielsivät vertais- eli kaveripaineen yhdeksi suurimmista syistä nuorten nuuskan käyttöön. Kaikkiaan 12 prosenttia vastaajista koki nuuskasta kieltäytymisen haastavana erityisesti vertaispaineen vuoksi.

Asennekartoituksen mukaan nuuskan käyttöön ja välittämiseen tulisi puuttua ja urheiluseuroissa tulisi olla nollatoleranssi päihteiden, myös nuuskan, käytölle.

– Nuuskan käytön vähäisyyden lisäksi on hienoa, että nuoret kokevat, että sekä heidän perheensä että urheiluseuran valmennus ovat kiinnostuneita pelaajien hyvinvoinnista, Vaskelainen toteaa.

– Interissä olemme valinneet linjan, että seura kantaa vastuuta päihteiden, ja siten siis myös nuuskan, käyttöön puuttumisesta, sillä ne eivät kuulu urheiluun. On hieno huomata, että kyselyn vastausten perusteella myös nuoret tuntuvat pitävän tällaista linjaa kannatettavana asiana, Eveliina Hulkkonen iloitsee.

Lisätiedot:
Projektipäällikkö
Minna Salakari
minna.salakari@turkuamk.fi
040 730 7877

Projektikoordinaattori
Jenni Vaskelainen
jenni.vaskelainen@lssy.fi
044 451 5553

NIKO-projekti: www.hymyähuuleen.fi
FC Inter juniorijalkapallo: https://fcinter.fi/juniorit/

Kuva: unsplash.com