Siirry suoraan sisältöön

NIKO-projektille kaksivuotinen jatkorahoitus

Joukko nuoria kävelee kadulla.

(10.3.2019)

NIKO II jatkaa päihteettömyyttä tukevaa toimintaa varsinaissuomalaisten nuorten parissa. 

NIKO – Terveydenedistäminen nuorten arjessa -projekti on saanut kaksivuotisen jatkorahoituksen. Maaliskuussa 2019 käynnistyvä NIKO II -projekti suuntautuu koko Varsinais-Suomen alueelle. Projektin jatkolle on selkeä tarve: yhä nuoremmat altistuvat monille terveyshaitoille tupakkatuotteiden käytön myötä joko aktiivisina tai passiivisina käyttäjinä. Nuoret ovat kiinnostuneita uusista nikotiinituotteista. Erityisesti nuuskan käyttö on merkittävästi lisääntynyt viime aikoina nuorten keskuudessa.

– Nuuska on uusi ja kiehtova tuote, jonka käyttöön houkuttelevat muun muassa tuotteiden helppo saatavuus ja käyttö sekä tiedonpuute ja kaveripiirissä vallassa olevat asenteet, projektipäällikkö Minna Salakari kertoo. 

NIKO II -projektin päätavoitteena on hyvinvoiva, nikotiiniton, osallistuva ja omasta terveydentilastaan huolehtiva nuoriso. Tavoitteena on erityisesti ennaltaehkäistä ja vähentää nuorten nikotiinituotteiden käyttöä. Kehittämistyön visiona on luoda alueellisia, valtakunnallisia ja kansainvälisesti päteviä toimintamalleja nuorten hyvinvoinnin tukemiseen ja terveellisten elämäntapojen ylläpitoon. 

Toiminnan pääpainopisteet vuosina 2019–2021 ovat ammattikoulu-, yläkoulu- ja alakouluikäiset nuoret, vertaispaine, nuorten osallistuminen toiminnan toteutukseen, päihteiden käytön taustatekijät, vanhemmuuden tukeminen sekä NIKO I -projektissa luotujen toimintamallien juurruttaminen alueellisen ja kansalliseen terveydenedistämistyöhön.

Nikotiinituotteet aiheuttavat voimakkaan riippuvuuden sekä runsaasti terveyshaittoja, kuten syöpää, suun alueen sairauksia, sydän- ja verisuonisairauksia sekä metabolista oireyhtymää. Nikotiinilla on tutkitusti myös haitallinen vaikutus nuorten vielä kehittyville aivoille. Nuorten aivot ovat plastiset eli ne muovautuvat noin 20–23-vuotiaaksi saakka.

–Nikotiini häiritsee aivojen normaalia toimintaa. Tuotteiden käyttö saattaa näyttäytyä nopeastikin keskittymisen, oppimisen, muistin ja tunnesäätelytoimintojen heikentymisenä pitkälle aikuisuuteen saakka.

Menestyksekäs nikotiinituotteiden käytön ehkäisy ja vähentäminen vaativat yksilöiden, yhteisöjen ja yhteiskunnan toimia. Lasten ja nuorten nikotiinittomuuden edistäminen edellyttääkin monen toimijan yhteistyötä ja samansuuntaista ja päämääräistä toimintaa. Terveydenedistäminen on vaikuttavinta, kun nuoret ovat itse osallisina toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa.

– Terveydenedistämistä ei tehdä nuorille, vaan yhdessä nuorten kanssa, Salakari painottaa.

Sun valinta! Terveydenedistäminen nuorten arjessa -kick off -seminaari järjestetään torstaina 25.4. klo 9–13 Turun ammattikorkeakoulussa (ICT-talo, Joukahaisenkatu 3, Turku). Tilaisuus on maksuton ja suunnattu NIKO II -projektin verkostokumppaneille sekä nuorten parissa toimiville ammattilaisille ja opiskelijoille. 

Ilmoittaudu seminaariin 

Lisätiedot:

Minna Salakari, projektipäällikkö
minna.salakari@lssy.fi040 730 78 77
www.hymyähuuleen.fi