Siirry suoraan sisältöön

Positiivisesta psykologiasta työkaluja hyvinvointiin

Kuvassa on piirron päästä, josta kasvaa kukkia.

Meri-Karinan hyvinvointikeskuksessa järjestettiin tammikuun lopulla ensimmäinen Positiivista psykologiaa arkeen -yksilökurssi, joka on yksi Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen tämän vuoden kursseista.

Kurssin kohderyhmänä olivat syövän sairastaneet, jotka ovat palaamassa työelämään tai he ovat jo työelämässä ja kaipaavat tukea mielen hyvinvointiin arjen keskellä, tai heillä on masennusta, uupumusta ja ahdistusta. Positiivisen psykologian, liikunnan ja erilaisten rentoutusmenetelmien avulla kurssilaisille tarjottiin työkaluja pitkäkestoiseen hyvinvointiin.

Positiivinen psykologia on psykologian osa-alue, joka keskittyy ihmisen hyvinvointiin, vahvuuksiin ja voimavaroihin ja näiden edistämiseen. Kurssin aikana tutustuttiin PERMA-malliin, omiin henkilökohtaisiin vahvuuksiin sekä erilaisiin työkaluihin, jotka vaikuttavat mielen hyvinvointiin, hyvään elämään ja resilienssikykyyn.

Lisäksi kurssilla tehtiin erilaisia harjoituksia, jotka tutkitusti vaikuttavat pitkäkestoiseen hyvinvointiin, sekä annettiin ohjeita, miten harjoituksia voi jatkaa kotona. Viikon aikana oli myös  mahdollista saada vertaistukea hyvinvoinnin eri teemojen kautta. Kurssilaiset saivat jakaa toisilleen kokemuksia ja vinkkejä arjen hyvinvointiin.

Vertaistukea, voimavaroja ja tärkeitä työkaluja kotiin viemiseksi

Positiivista psykologian osuuden ohjasi sairaanhoitajaopintojen loppuvaiheessa oleva Mia Kuusisto. Hän on opiskellut positiivista psykologiaa. Hän myös suunnitteli kurssin osana mielenterveyden harjoittelujaksoaan, jonka hän suoritti yhdistyksessä keväällä 2022.

Kurssilla tunnetaidoista ja voimavaroista kertoi psykologi Markus Kirjonen. Hän kävi läpi mitä tunteet ovat, mikä niiden merkitys on ja miten niitä voi hyödyntää. Lisäksi hän toteutti kurssilaisille harjoituksia, kuten meditaatioharjoituksen. Sairaanhoitaja Elina Antola puolestaan kertoi ryhmälle voimavaroista ja siitä, miten niitä voi lisätä. Hän myös ohjasi kurssilaisia löytämään omia voimavaroja harjoituksen avulla.

Kurssin aikana myös liikuntaa oli runsaasti tarjolla eri muodoissa. Ensimmäisenä päivänä Mia ohjasi Wellness-mix tunnin, joka sisälsi kevyen liikunnan lisäksi hengitys- ja rentoutusharjoituksia. Fysioterapeutti Esko Hirvonen ohjasi aamuisin vesijumppaa ja muuta liikuntaa ja vastaava hoitaja Teija Kemppainen vei kurssilaiset rentouttavien äänimaljojen äärelle.

Viimeisenä päivänä käytiin läpi tavoitekeskustelut. Jokainen kurssilainen laati itselleen tavoitteen, joka palvelee omaa hyvinvointia ja jota voi työstää kurssin päätyttyä.

Palautteet kurssilta ovat olleet positiivisia. Suurin osa kurssilaisista koki saavansa vertaistukea, voimavaroja ja tärkeitä työkaluja pitkäkestoisen hyvinvoinnin työstämiseen. Ryhmähenki oli todella hieno, ja kurssilaiset suunnittelivat pitävänsä yhteyttä myös kurssin jälkeen. Kurssille osallistui 10 naista ympäri Suomea. He toivoivat pääsevänsä uudestaan vastaavalle kurssille, jos siihen on tulevaisuudessa mahdollisuus.

Tekstin on kirjoittanut Positiivista psykologiaa arkeen -kurssin suunnitellut Mia Kuusisto. Hän voitti Queen Silvia Nursing Award 2022 -kilpailun. Lue lisää kilpailusta täältä.

Tule mukaan kurssille

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys järjestää vuoden aikana useita erilaisia kursseja syöpää sairastaville. Haluaisitko sinäkin osallistua? Lue lisää kursseista täältä.