Siirry suoraan sisältöön

Syöpäpotilaan läheinen, osallistu Teams-online-ryhmäkeskustelun kehittämiseen

Kuvassa nainen istuu tietokoneen äärellä.

(5.7.2021, muokattu 17.8.2021)

Ilmoittautumispäivämäärää on muokattu. Ryhmään on mahdollista ilmoittautua 31.8.2021 saakka.

Olen Jenni Hukkanen ja opiskelen Turun ammattikorkeakoulussa ylempää ammattikorkeakoulututkintoa kliiniseksi asiantuntijaksi. Tarkoituksenani on pilotoida Turun ammattikorkeakoulussa toimivalle Sun hyvä elämä -klinikalle online-ryhmäkeskustelumalli, jonka tavoitteena on edistää syöpäpotilaiden läheisten ja omaisten tukemista syövän eri vaiheissa.

Tarkoituksenani on Turun ammattikorkeakoulun eri alojen opiskelijoita hyödyntäen antaa syöpäpotilaan läheiselle ja omaiselle hänen kaipaamaansa tukea, kuten fysioterapeuttiopiskelijoiden jakamia liikuntaneuvoja tai sosionomiopiskelijoiden antamaa tietoa sosiaalituista. Kehittämisprojektini tuotoksena syntyy Teams-online-ympäristöön soveltuva toimintamalli syöpäpotilaiden läheisten ja omaisten tukemiseksi.

Etsin pilotointia varten syöpäpotilaiden läheisiä ja omaisia, jotka olisivat kiinnostuneita osallistumaan ryhmäkeskustelumalliin ja jakamaan vinkkejä sekä vertaistukea muille syöpäpotilaiden omaisille ja läheisille. Lapset sekä lapsiperheet on rajattu kohderyhmästä pois.

Pilotointiryhmään osallistumalla on mahdollista auttaa kehittämään uudenlaista Teams-online-ympäristössä toimivaa omaisille ja läheisille tarkoitettua vertaistukimuotoa. Pilotointiryhmän tarkoituksena ei ole antaa ammatillista tukea, vaan kyse on ennemminkin juuri vinkkien sekä vertaistuen antamisesta.

Toteutus

Pilotointiryhmä tapaa kerran kuukaudessa syys-, loka- ja marraskuussa Teams-online-ympäristössä ja kokeilee keskusteluryhmän toimivuutta. Jokaisella tapaamiskerralla on oma teemansa, joita ovat sosiaaliohjaus, liikunta ja hyvinvointi sekä jaksaminen syöpäpotilaan omaisena.

Pilotointiryhmään osallistuu omaisten ja läheisten lisäksi opinnäytetyön tekijä, Lounais-Suomen Syöpäyhdistyksen hoitaja sekä korkeintaan kolmen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijaa sekä heidän opettajansa.

Jokainen tapaaminen aloitetaan keskusteluun virittäytymisellä, minkä jälkeen Turun ammattikorkeakoulun opiskelijat nostavat teeman mukaisen aiheen esille. Opiskelijoiden esityksen jälkeen keskustellaan aiheesta sekä esityksestä nousevista asioista. Pilotoinnin päätyttyä pilotointiryhmä saa sähköpostiinsa linkin Webropol-kyselyyn, jonka avulla ryhmäkeskustelumallista kerätään palautetta.

Aikataulu

Pilotointi toteutetaan tämän vuoden syys-, loka- ja marraskuussa. Tapaamisten tarkemmat ajankohdat saat sähköpostiisi lähempänä pilotoinnin aloittamista. Yksi tapaamiskerta kestää noin 60 minuuttia, ja tapaamiset toteutetaan Teams-ympäristössä. Pilotointiin osallistujille Teams-ohjelman käytön tulee olla tuttua.

Kehittämisprojektissani tietojasi käsitellään luottamuksellisesti ja tutkimuseettisiä periaatteita noudattaen. Webropol-kyselyn sekä pilotoinnin kautta saatu aineisto käsitellään niin, ettei vastaajia voi tunnistaa. Osallistuminen pilotointiin ja Webropol-kyselyyn on vapaaehtoista.

Mikäli kiinnostuit osallistumaan pilotointiryhmään, ilmoitathan halukkuutesi minulle sähköpostitse osoitteeseen jenni.hukkanen@edu.turkuamk viimeistään 31.8.2021.

Jos sinulla on kysyttävää, ota rohkeasti yhteyttä joko sähköpostitse jenni.hukkanen@edu.turkuamk tai lähettämällä tekstiviestin tai soittamalla numeroon 045 174 6615.

Lisätiedot

Jenni Hukkanen, kliininen asiantuntija, syövän hoito-opiskelija
YAMK, Turun ammattikorkeakoulu
jenni.hukkanen@edu.turkuamk.fi tai 045 174 6615