Siirry suoraan sisältöön

LSSY:n Aurinkoagentti-toiminta jatkuu Varsinais-Suomessa

(27.2.2019, päivitetty 20.3.2019)

Lounais-Suomen Syöpäyhdistys (LSSY) käynnisti Aurinkoagentit 2.0 -toiminnan keväällä 2018 lasten aurinkosuojaamisen edistämiseksi. Toiminnan tavoitteena oli lisätä lasten ja vanhempien tietoisuutta auringon riskeistä sekä edistää lasten omatoimista aurinkorasvausta. Toiminta perustui Suomen Syöpäyhdistyksen (SSY) luomaan toimintakonseptiin, jota muokattiin yhdistykselle tarkoituksenmukaiseen käyttöön.

– Aurinkoagentit ohjasivat lapsia ja aikuisia aurinkorasvauksessa sadun ja leikin menetelmin. Lisäksi päiväkotiammattilaisille ja lasten vanhemmille toimitettiin erillinen ohjemateriaali aurinkosuojauksesta, kertovat Aurinkoagentti-toiminnasta vastaavat Pia Ilves, Jenni Vaskelainen ja Minna Salakari.

Toiminnassa käytettiin SSY:n julkaisemia materiaaleja lasten aurinkosuojauksesta sekä LSSY:n laatimia Arska Aurinkoagentti -puuhamateriaaleja. Lapsille luettiin ja laulettiin, ja heidän kanssaan toteutettiin konkreettinen, ohjattu aurinkorasvaus päiväkodin tiloissa ennen ulkoilua.

– Lapset myös opettivat ja ohjasivat toisiaan – esikoululaiset pääsivät auttamaan päiväkodin pienimpiä oman rasvauksensa jälkeen.

Aurinkoagenttitoiminnasta kerättiin palaute sekä päiväkotilaisilta että ammattilaisilta. Palaute oli myönteistä, ja toiminta koettiin tarpeelliseksi. Aurinkoagentit jatkavatkin työtään varsinaissuomalaisissa päiväkodeissa kevään aikana. Varsinainen toiminta toteutuu viikoilla 13–20 osassa Turun alueen, Salon, Kaarinan, Naantalin ja Paraisten päiväkoteja.

Hieman päivitetyssä toimintakonseptissa agentit jalkautuvat 4–6-vuotiaiden päiväkotiryhmiin. Päiväkotilaiset tapaavat agentit pienryhmissä, joissa ovat mukana LSSY:n terveydenedistämisen asiantuntijat, Turun ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoita sekä päiväkotien lastentarhanopettajia ja lastenhoitajia.

– Koska kaikkiin alueen päiväkoteihin ei ole mahdollista jalkautua saman toimintakauden aikana, saadun palautteen myötä Aurinkoagentti-toiminnassa järjestetään koulutusta myös päiväkotien ammattilaisille, iloitsevat vastuutiimin jäsenet.

Ammattilaisille suunnatut 1,5 tunnin koulutukset järjestetään ”Aurinkoaamiainen”-teemalla Turussa, Salossa, Kaarinassa ja Raisiossa viikolla 13. Koulutusten tarkoituksena on lisätä lasten parissa toimivien ammattilaisten tietoisuutta auringon riskeistä ja opettaa heitä huolehtimaan lasten aurinkosuojauksesta oikealla tavalla. Koulutuksissa jaetaan Aurinkoagentti 2.0 -toimintamateriaalit kouluttautujien edustamiin päiväkoteihin. Aurinkoagentti-toimintaa sponsoroi Orion.

Aikuinen, näytä mallia

Useissa päiväkodeissa on haasteita lasten aurinkorasvauksessa päivähoidon aikana. Lisäksi monissa päiväkodeissa ei ole varjopaikkoja ulkoilun ajaksi. Aurinkoagentti-toiminnassa asiantuntijat kartoittavat päiväkotien piha-alueet. Päiväkotien on mahdollista saada veloituksetta pihan leikkialueelle aurinkopurje, joka takaa varjopaikan lapsille.

Auringon UV-säteily on vaarallista lapsen herkälle iholle. Siksi lapset tulee suojata huolellisesti jo varhain alkukeväästä alkaen. Mitä nuorempana iho altistuu haitalliselle säteilylle, sitä pidemmän aikaa ihovaurioilla on aikaa kasaantua ja kehittyä pahimmillaan ihosyöväksi.

Ihosyöpä johtuu miltei aina auringon UV-säteilystä, ja 95 prosenttia ihosyövistä voidaan ennaltaehkäistä oikeanlaisen aurinkokäyttäytymisen avulla.

– Lapsille kannattaa opettaa auringolta suojautuminen jo pienenä niin, että varjossa oleskelusta, suojaavasta, kevyestä vaatetuksesta ja aurinkolaseista sekä aurinkorasvan levittämisestä tulee arkinen tapa. Parasta on, jos vanhempi muistaa suojata itsensä, jolloin lapsi ottaa mallia ja oppii suojautumaan auringolta, muistuttavat Aurinkoagentit.

Lisätietoja: